17
Jun

Spisak gostiju za javno izvlačenje 20.6.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. TOŠO MAJSTOROVIĆ – HERCEG NOVI
2. MIRA ĐUROVIĆ – LAZINE
3. RADA MARTINOVIĆ – CETINJE
4. LALA SULJEVIĆ – BIJELO POLJE
5. ISIDORA VESELINOVIČ - CETINJE
6. VESKO STANIŠIĆ - PODGORICA
7. ĐIKI ĐURAŠEVIĆ – KOTPOR
8. BOŽIDAR TODOROVIĆ – NIKŠIĆ
9. DRAŠKO ĆAPIN – PODGORICA
10. TIJANA GRBAVČEVIĆ – MATAGTUŽI
11. PETRANA SMOLOVIĆ – PODGORICA
12. STANKA RADULOVIĆ – PODGORICA
13. DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
14. VOJISLAVKA VUKOVIĆ – NIKŠIĆ
15. TAMARA KATNIĆ – CETINJE
16. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
17. VUK VUJOVIĆ - PODGORICA
18. RADOMIR ČOLOVIĆ – PODGORICA
19. MARIJA MUHADINOVIĆ – CETINJE
20. SONJA PELEVIĆ - PODGORICA

21. RADOMIR ČOLOVIĆ - PODGORICA
22. LANA ĐURIĆ – PODGORICA
23. ANKA VUJAČIĆ – PODGORICA
24. TANJA VUJOŠEVIĆ – MATAGUŽI
25. DRAGANA ŠLJIVANČANIN – ŽABLJAK
26.SONJA MERDOVIĆ – BAR
27. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
28. VELIZAR MERDOVIĆ – BAR
29. HASAN LJULJANOVIĆ – PODGORICA
30. MILAN VOJINOVIĆ – BUDVA
31. SONJA MERDOVIĆ – BAR
32. PERSA ĐALOVIĆ - PODGORICA
33. LUKA SEKULIĆ - PODGORICA
34. DIMITRIJE RADULOVIĆ – PODGORICA
35. JAKOV DAMJANOVIĆ – PODGORICA
36. TONI PENAVA – TIVAT
37. DARIS PIRANIĆ - TUZI
38. IRENA FILIPOVIĆ – KOTOR
39. GOGA DJUKIĆ - PODGORICA

 

 

 
Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11