24
Jun

Spisak gostiju za javno izvlačenje 27.6.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. RADMILA PERUNIČIĆ - PODGORICA
2. LAZAR MARTINOVIĆ - PODGORICA
3. TINA BOJANIĆ – PODGORICA
4. MILICA PEROVIĆ – KAMENARI
5. ZORA DAMIJANOVIĆ – PLJEVLJA
6. MILA VUKIĆEVIĆ – PLJEVLJA
7. MILICA MARKOVIĆ – CETINJE
8. LANA ZAVIŠIĆ – BAR
9. NUSRETA KASMIĆ – PODGORICA
10. SLAVICA VLAHOVIĆ – PODGORICA
11. NUSRETA KASMIĆ – PODGORICA
12. NADA VASIĆ – NIKŠIĆ
13. LJILJANA NIKOLIĆ – NIKŠIĆ
14. IVANA LAKOVIĆ – NIKŠIĆ
15. SAMIRA GADZO – PLJEVLJA
16. SONJA NIKČEVIĆ – KOTOR
17. NADA PAVIĆEVIĆ – PODGORICA
18. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
19. RADMILA ILIĆ – PODGORICA
20. SONJA NIKČEVIĆ - KOTOR

21. BOŽIDAR TODOROVIĆ - BREZNA
22. SAMIRA GADZO – PLJEVLJA
23. VALENTIN IVOVIĆ – BAR
24. VOIN MAROVIĆ – PODGORICA
25.STANKA BATRIĆEVIĆ – CETINJE
26.STANISLAV BOŽOVIĆ – PODGORICA
27. SLAVKO BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
28. RADOVAN ĐUKIĆ – ULCINJ
29. KOSTA POPOVIĆ – PODGORICA
30. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
31. OLGA ĐUROVIĆ – NIKŠIĆ
32.MIRA ĐUROVIĆ - LAZINE
33. BILJANA DELIĆ - PLJEVLJA
34. DRAGO BOROVIĆ – PLJEVLJA
35. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ - BERANE
36. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
37. RAJKO MUGOŠA – PODGORICA
38. JANA MARKOVIĆ – PODGORICA
39. KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA

 

 
Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11