01
Jul

Spisak gostiju za javno izvlačenje 4.7.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MILA MAJIĆ - PODGORICA
2. ZORKA PEJOVIĆ – CETINJE
3. ZDENKA GRUM – PODGORICA
4. DARA MIŠOLIĆ – MATAGUŽI
5. MIJO PEROVIĆ – PODGORICA
6. MILJANA VUČELIĆ – PODGORICA
7. MILOŠ KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
8. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
9. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
10. VESNA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
11. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
12. DIMO RADULOVUĆ – PODGORICA
13. RADA MARTINOVIĆ – CETINJE
14. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
15. JAGOŠ LAKOVIĆ – PODGORICA
16. NEBOJŠA IVOVIĆ – BAR
17. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
18. RUŽA MARKOVIĆ – PODGORICA
19. KOVILJKA KRSMANOVIĆ – PODGORICA
20. SMAIL IBRAHIMOVIĆ - PODGORICA

21. RADULE JOKSOVIĆ – BIJELO POLJE
22. DEJAN ŠARANOVIĆ – PODGORICA
23. RUŽA MARKOVIĆ – PODGORICA
24. MUSTAFA HODZIĆ – PODGORICA
25.SVETO BRAJOVUĆ – PODGORICA
26.DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
27. JAGOŠ LAKOVIĆ - PODGORICA
28. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
29. MILI BAGAŠ – KOLAŠIN
30. NIKOLA MIHALJEVIĆ – SPUŽ
31. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
32.DRAGOLJUB BOJOVIĆ – PODGORICA
33. ILIJA MARKOVIĆ – CETINJE
34. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
35. ĆAZIM USTABEĆIR – ULCINJ
36. ALEKSANDAR KEKOVIĆ – PODGORICA
37. SLAVICA VUKČEVIĆ – GOLUBOVCI
38. NOVAK JOKSOVIĆ – BIJELO POLJE
39. BOJANA TOMAŠEVIĆ - NIKŠIĆ

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11