11
Jul

Spisak gostiju za javno izvlačenje 15.7.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MILEVA LJUMOVIĆ - PODGORICA
2. MILA ĐURIŠIĆ – BAR
3. MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
4. MILA MAJIĆ – PODGORICA
5. RISTO OBRADOVIĆ – NIKŠIĆ
6. MILIJANA NIŠAVIĆ - PODGORICA
7. JOVANA MALIDŽAN - PLJEVLJA
8. MARIJA MARKOVIĆ – KOLAŠIN
9. ZORKA DRAGANIĆ – NIKŠIĆ
10. BOŽIDAR ŽIŽIĆ – PODGORICA
11. MARKO BULATOVIĆ – PODGORICA
12. IVAN POPOVIĆ – CETINJE
13. ILIJA MARKOVIĆ – CETINJE
14. ĐORĐIJE MARIĆEVIĆ – CETINJE
15. SVETO BRAJOVIĆ – DANILOVGRAD
16. BRANKA RAIČKOVIĆ – PODGORICA
17. DRAGANA BRAJOVIĆ – PODGORICA
18. DRAGIŠA ĐUKIĆ – PODGORICA
19. JOVANKA CRNČEVIĆ – BAR
20. LENA PETRIČEVIĆ - PODGORICA

21. PERSIDA ĐUKIĆ – PODGORICA
22. IVAN SERAFIMOV – PODGORICA
23. BOSILJKA MARAŠ – PODGORICA
24.MILA MAJIĆ - PODGORICA
25. ELES MISIMOVIĆ – PODGORICA
26. NADA JANKOVIĆ – PODGORICA
27. ANKA JOVANOVIĆ – DANILOVGRAD
28. TOMISLAV ĐURIŠĆ – NIKŠIĆ
29. TAMARA KATNIĆ – CETINJE
30. STANKA BRNOVIĆ – PODGORICA
31. ZARIJA AJKOVIĆ – PODGORICA
32. ZORKA PEJOVIĆ – CETINJE
33. RADA MARTINOVIĆ – CETINJE
34. VINKO SANADER – TIVAT
35. RADOSAV BULATOVIĆ - PODGORICA
36. RATKA JOVANOVIĆ - PODGORICA
37. VUDA NIKOLIĆ – NIKŠIĆ
38. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
39. DRAGOLJUB KEKOVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11