29
Jul

Spisak gostiju za javno izvlačenje1.8.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MILOŠ DRAĐKOVIĆ - PODGORICA
2. LAZO ČOKORILO – NIKŠIĆ
3. VESNA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
4. SENKA RAIČKOVIĆ – PODGORICA
5. SAVO VUJOVIĆ – CETINJE
6. JOVANA ŽARIĆ – PODGORICA
7. MILOŠ JOVIĆEVIĆ – PODGORICA
8. DALIBORKA KOVAČIĆ – RISAN
9. MILAN BARAC – PODGORICA
10. MIRJANA HRISTOV – BAR
11. MARINA VUČEVIĆ – KOTOR
12. OLGA POPOVIĆ – CETINJE
13. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
14. VOJISLAVKA JOVANOVIĆ – CETINJE
15. MILAN BARAC – PODGORICA
16. VELJKO ĐOKOVIĆ – BIJELA
17. SAVO VUKČEVIĆ – PODGORICA
18. SANJIN BAGAŠ – KOLAŠIN
19. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
20. JOVANKA ČOKORILO - NIKŠIĆ

21.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
22. VLADIMIR JAŠOVIĆ - PODGORICA
23. KATARINA RISTIĆ – BAR
24. IVAN POPOVIĆ - CETINJE
25. ILIJA KOVAČEVIĆ – BAR
26. MALIŠA RADOŠEVIĆ – PODGORICA
27. OLGA BASTAĆ – CETINJE
28. DAMJAN LAKOVIĆ – PODGORICA
29. DEJAN PAPIĆ – PODGORICA
30. LENKA OBRADOVIĆ – PODGORICA
31. DANICA ĆERANIĆ – CETINJE
32. FILIP KRUNIĆ – PODGORICA
33. VOJISLAV KAŽIĆ – PODGORICA
34. STANA RADUNOVIĆ – PODGORICA
35. SENKA RAIČKOVIĆ – PODGORICA
36. RADOJE NIKOLIĆ – PODGORICA
37. DRAGICA SEKULIĆ – PODGORICA
38. MILICA CMILJANIĆ – PODGORICA
39. DUŠAN TURKOVIĆ - BAR

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11