05
Aug

Spisak gostiju za javno izvlačenje 8.8.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA
2. RUŽDIJA PIRANIĆ – TUZI
3. DUDA RADULOVIĆ - KOMANI
4. LARA KAPOR – BAR
5. MILENA ĐURIĆ – PODGORICA
6. BOSA KRALJ – PODGORICA
7. NEVENKA SIMIĆ – PODGORICA
8. VELIMIR DABOVIĆ – PODGORICA
9. MAJA VUJAČIĆ – PODGORICA
10. MIRJANA MIRJANIĆ – PODGORICA
11. DRAGOLJUB BOJOVIĆ – PODGORICA
12. SOFIJA RADULOVIĆ – PODGORICA
13. PREDRAG MARKOVIĆ – CETINJE
14. HAJRA NIKPRELEVIĆ – PODGORICA
15. VUKO DEDOVIĆ – BERANE
16. DEJAN PAPIĆ – PODGORICA
17. NIKOLA LAKOČEVIĆ – PODGORICA
18. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
19. MARIJA BOJOVIĆ – PODGORICA
20. SLAVKO PETROVIĆ - PODGORICA

21. RADMILA ĆAĆIĆ – DANILOVGRAD
22. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
23. MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
24. SENKA GAZIVODA – PODGORICA
25. DANICA ĐINOVIĆ – PODGORICA
26. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
27. VASILJKA NIKOLIĆ – CETINJE
28. ILIJA MARKOVIĆ – CETINJE
29. ZORAN KOVAČEVIĆ – PODGORICA
30. MILAN SMOLOVIĆ – PODGORICA
31. KOSTA POPOVIĆ – PODGORICA
32. MIOMIR ADAMOVIĆ – CETINJE
33. BRANKO UROŠEVIĆ – PODGORICA
34. BRANKA KEKOVIĆ – PODGORICA
35. ZORKA MIHALJEVIĆ – PODGORICA
36. MARKO BULATOVIĆ – PODGORICA
37. STNKA ROLOVIĆ – BAR
38. SNEŽANA MEMAROVIĆ – PODGORICA
39. MILORAD DRAGOJEVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11