08
Aug

Spisak gostiju za javno izvlačenje 12.8.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. LJUBICA STAMATOVIĆ – NIKŠIĆ
2. GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
3. NATAŠA BAGAŠ – MOJKOVAC
4. NEVENKA RADOMAN – PODGORICA
5. DARKO SEKULOVIĆ – BERANE
6. SONJA MERDOVIĆ – BAR
7. MIODRAG BACKOVIĆ – PODGORICA
8. JOVAN RADIČEVIĆ – BERISLAVCI
9. ANDRIJA PETRIČEVIĆ – PODGORICA
10. SLOBODANKA MARKOVIĆ – PODGORICA
11. VUKICA GOPČEVIĆ – ORAHOVAC
12. GVOZDEN RADIČEVIĆ BERISLAVCI
13. RUŽICA POPOVIĆ – DANILOVGRAD
14. DIMITRIJE RADULOVIĆ – PODGORICA
15. LJUBICA STAMATOVIĆ – NIKŠIĆ
16. MILKA SIMOVIĆ – PLJEVLJA
17. MILA MAJIĆ – PODGORICA
18. HASAN LJULJANOVIĆ – PODGORICA
19. TATJANA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
20. STEFAN MUGOŠA - PODGORICA

21. VUKAŠIN DEDOVIĆ – PODGORICA
22. MARINA VUJOVIĆ – CETINJE
23. NADA PAVIĆEVIĆ – PODGORICA
24. VUKMAN SEKULOVIĆ – PODGORICA
25. DANICA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
26. ANKA VUJAČIĆ – PODGORICA
27. MILENA RADONJIĆ – PODGORICA
28. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
29. BOŽANA DRAGOVIĆ – PODGORICA
30. SENKA GOJKOVIĆ – KOTOR
31. MAJA ĆAPIN – PODGORICA
32. JELENA JOVANOVIĆ – SPUŽ
33. ZDENKA GRUM – PODGORICA
34. MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
35. VELIMIR KRSTOVIĆ – MOJANOVIĆI
36. OLGA ĐUROVIĆ – NIKŠIĆ
37. MIRA ĐUROVIĆ – LAZINE
38. MAŠA DULOVIĆ – KOLAŠIN
39. MIOMIR MITROVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11