15
Aug

Spisak gostiju za javno izvlačenje 19.8.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
2. MARIJA VUJADINOVIĆ – KOTOR
3. SLAVICA MUGOŠA - PODGORICA
4. VANJA VRANEŠ – BAR
5. LEJLA PIRANIĆ – TUZI
6. IGOR IVANOVIĆ – PODGORICA
7. MILOŠ KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
8. LJUBOMIR BOŽOVIĆ – CETINJE
9. JOVAN RAIČEVIĆ – BERISLAVCI
10. ANKICA VELIMIROVIĆ – PODGORICA
11. ANASTASIJA TAMINDŽIJA – B. POLJE
12. MILICA PEJOVIĆ – CETINJE
13. BOŽINA DRAGOVIĆ – PODGORICA
14. SENKA RAŠOVIĆ – PODGORICA
15. ŽELJKO MARTINOVIĆ – ANDRIJEVICA
16. SARA RADIČEVIĆ – BERISLAVCI
17. MIRJANA GMIJANOVIĆ – PODGORICA
18. MARIJA VUJADINOVIĆ – KOTOR
19. MARINA VIČEVIĆ – KOTOR
20. LJUBO TANČEV - PODGORICA

21. BRANKA KEKOVIĆ – PODGORICA
22. DRAGAN RUDIĆ – PODGORICA
23. RUMICA RADULOVIĆ – PODGORICA
24. STANKA RADULOVIĆ – PODGORICA
25. ZORKA MIHALJEVIĆ – PODGORICA
26. SNEŽANA ALEKSIĆ - PODGORICA
27. RUŽA MARKOVIĆ – PODGORICA
28. LJUBOMIR BOŽOVIĆ – CETINJE
29. JOKA KUJOVIĆ – PODGORICA
30. MUSTAFA HODŽIĆ – PODGORICA
31. SPASOJE BOŠKOVIĆ – CETINJE
32. DRAGAN VUKČEVIĆ – PODGORICA
33. JELENA VUKADINIOVIĆ – CETINJE
34. RADA LEKOVIĆ - PODGORICA
35. MILENA POPOVIĆ – KOTOR
36. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
37. MARIJA BARJAKTAROVIĆ – BAR
38. RUŽICA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
39. MARIJA LAKIĆEVIĆ - CETINJE

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11