02
Sep

Spisak gostiju za javno izvlačenje 5.9.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MILOJKA KOĆALO - PODGORICA
2. VELIZAR MERDOVIĆ – BAR
3. TALE KUJOVIĆ – PODGORICA
4. VESNA RADULOVIĆ – PODGORICA
5. BRANKA KEKOVIĆ – PODGORICA
6. VESNA RADULOVIĆ – PODGORICA
7. BRANKA KEKOVIĆ – PODGORICA
8. RADA DEDOVIĆ – PODGORICA
9. MILICA FILIPIĆ – PODGORICA
10.BOŽINA LAKOVIĆ – PODGORICA
11. STANKA RADONJIĆ – PODGORICA
12. PERSIDA ĐUKIĆ – PODGORICA
13. RADMILA GOROVIĆ – PODGORICA
14. NADA PAVIĆEVIĆ – PODGORICA
15. MILA MAJIĆ – PODGORICA
16. JOVAN RADIČEVIĆ – BERISLAVCI
17. LJUBICA STAMATOVIĆ – NIKŠIĆ
18. MILA MAJIĆ – PODGORICA
19. JOVAN ČVOROVIĆ – NIKŠIĆ
20. MILKA ŠUNDOV - PODGORICA

21.TINA GRBAVČEVIĆ – MATAGUŽI
22. PETAR PRITIKA – ULCINJ
23. ĐORĐE MEDOJEVIĆ – NIKŠIĆ
24. MARKO PEROVIĆ – PODGORICA
25. BOŠKO GRBAVČEVIĆ – MATAGUŽI
26. MAŠA DULOVIĆ ¬– KOLAŠIN
27. RADMILA ĆAĆIĆ – DANILOVGRAD
28. MILOJKA KOĆALO – PODGORICA
29. VLADIMIR JOVOVIĆ – DANILOVGRAD
30. MARIJA VUJAČIĆ – PODGORICA
31. LEO MARTINI – PODGORICA
32. SAVO MIJUŠKOVIĆ – PODGORICA
33. AMRA RAMOVIĆ – PODGORICA
34. ANA BULATOVIĆ – PODGORICA
35. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
36. ĐINA KRIVOKAPIĆ – CETINJE
37. OLGA ĐUROVIC - PODGORICA
38. RADOVAN ĐUKIĆ – ULCINJ
39. JELICA ZUKOVIĆ - PODGORIC

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11