05
Sep

Spisak gostiju za javno izvlačenje 9.9.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. DRAŠKO ĆAPIN - PODGORICA
2. SVETO BRAJOVIĆ – DANILOVGRAD
3. MLADEN BRAJOVIĆ – PODGORICA
4. NIKOLA LAKIĆ – PODGORICA
5. AKI KUJOVIĆ – PODGORICA
6. RADOICA POPOVIĆ - PODGORICA
7. OLGA STOJANOVIĆ – PODGORICA
8. ZORKA PEJOVIĆ – CETINJE
9. MARKO BULATOVIĆ – PODGORICA
10. SONJA PELEVIĆ – PODGORICA
11. BOŽANA VUKIĆEVIĆ – CETINJE
12. PETAR PALIĆ – PODGORICA
13. RATKA VUKOTIĆ – PODGORICA
14. SENKA GOJKOVIĆ – KOTOR
15. ANIKA CAKOVIĆ – PODGORICA
16. DEJAN VASOVIĆ – BUDVA
17. GLIGOR TOMAŠEVIĆ – NIKŠIĆ
18. ANDRIJANA ĐUROVIĆ – CETINJE
19. ŠERIF ALKOVIĆ – PODGORICA
20. DAMJAN LAKOVIĆ – PODGORICA

21. ZORA PAPIĆ - PODGORICA
22. VELIMIR KRSTOVIĆ – MOJANOVIĆI
23. BRANKA RADONJIĆ – PODGORICA
24. STANISLAVA LAUŠEVIĆ – CETINJE
25. ANĐELA JOVANOVUĆ – PODGORICA
26. GROZDANA OBRENIĆ – PODGORICA
27. SINIŠA KOSTIĆ – DANILOVGRAD
28. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
29. BASILJKA VUKČEVIĆ – PODGORICA
30. SONJA MERDOVIĆ – BAR
31. ĐINA VUJOVIĆ - PODGORICA
32. ANGELINA JOVANOVIĆ - PODGORICA
33. MILKA SIMOVIĆ – PLJEVLJA
34. KOSA MILATOVIĆ – DANILOVGRAD
35. SONJA ŠĆEPOVIĆ – NIKŠIĆ
36. MILORAD DRECUN – CETINJE
37. BORIS PRITIKA – ULCINJ
38. NOVICA BRAJOVIĆ – PODGORICA
39. BRANO JANČIĆ - PERAST

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11