09
Sep

Spisak gostiju za javno izvlačenje 12.9.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MILICA ĐUKANOVIĆ – CETINJE
2. MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
3. IVO IVOVIĆ – BAR
4. BORIS MERDOVIĆ – BAR
5. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
6. VUKICA CMILJANIĆ – PODGORICA
7. LENKA OBRADOVIĆ – PODGORICA
8. MIRKO VUKOVIĆ – PODGORICA
9. DRAŠKO ĆAPIN – PODGORICA
10.BRANISLAVKA ĐUROVIĆ – PODGORICA
11. RAJKA JOVIĆEVIĆ – PODGORICA
12. OLIVER IVOVIĆ – BAR
13. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
14. DANKA DAMJANOVIĆ – PODGORICA
15. NIKOLA LAKOČEVIĆ – PODGORICA
16. PETAR STOJISAVLJEVIĆ – PODGORICA
17. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
18. MILO ĐUKIĆ – PODGORICA
19. ISIDORA VESELINOVIĆ – CETINJE
20. RADOSAV BULATOVIĆ - PODGORICA

21. ŽELJKA ĆEKLIĆ – BERANE
22. ALEKSA SPAIĆ – PODGORICA
23. MAKI VUKČEVIĆ – PODGORICA
24. ZORKA MIHALJEVIĆ – PODGORICA
25. STANISLAVKA MARKOVIĆ – NIKŠIĆ
26. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
27. RAJKO MITROVIĆ – KOTOR
28. BOŠKO ĐUKANOVIĆ – PODGORICA
29. MAJA MILATOVIĆ – PODGORICA
30. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
31. SLOBODAN BOŠKOVIĆ – DANILOVGRAD
32. ZORICA ĆUKIĆ – PODGORICA
33. NADA JANKOVIĆ – PODGORICA
34. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
35. SENKA GOJKOVIĆ – KOTOR
36. NELA MARKOVIĆ – CETINJE
37. RUŽICA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
38. MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
39. VASILJKA VUKČEVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11