23
Sep

Spisak gostiju za javno izvlačenje 26.9.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. BORIS DUKIĆ – KOLAŠIN
2. TANJA RAŠOVIĆ - PODGORICA
3. IVAN SERAFIMOV – PODGORICA
4. MILIJANA NIŠAVIĆ – PODGORICA
5. SLAVICA HAJDUKOVIĆ – PODGORICA
6. BRANISLAVKA ĐUROVIĆ - PODGORICA
7. JAGOŠ LAKČEVIĆ – PODGORICA
8. SUZANA KRNIĆ – BAR
9. TONI GRGUREVIĆ – KOTOR
10.JANA MARAŠEVIĆ – PODGORICA
11. PREDRAG MARKOVIĆ - CETINJE
12. NIKOLINA KASOM – PODGORICA
13. BORIS MERDOVIĆ – BAR
14. RAŠKO NIKOVIĆ – PODGORICA
15. RADOJKA MIROVIĆ – PODGORICA
16. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
17. RUŽICA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
18. BRANKA RADONJIĆ – PODGORICA
19. NIKOLA VUKČEVIĆ – GOLUBOVCI
20. MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA

21. OLGA ČOLOVIĆ – PODGORICA
22. RUŽICA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
23. RUŽICA BULATOVIĆ – PODGORICA
24. TEODORA GOJKOVIĆ – NIKŠIĆ
25. BRANKO UROŠEVIĆ - PODGORICA
26. MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
27. DRAGAN MATANOVIĆ – KOTOR
28. STOJANKA ĆERANIĆ – CETINJE
29.DIJANA KAŽIĆ – PODGORICA
30. RANKO BULATOVIĆ – IGALO
31. MILA MAJIĆ – PODGORICA
32. DRAGIŠA ĐUKOVIĆ – PODGORICA
33. SONJA PRELEVIĆ – PODGORICA
34. MILENA LJUMOVIĆ – PODGORICA
35. SLAVKO POPOVIĆ – PODGORICA
36. ROSA BAJZEK – PODGORICA
37. GORDANA SEKULIĆ – PODGORICA
38. PERSA ĐURETIĆ – PODGORICA
39. SMAIL IBRAHIMOVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11