30
Sep

Spisak gostiju za javno izvlačenje 3.10.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. VOJKA ČEJOVIĆ - PODGORICA
2. BOJAN LABOVIĆ - PODGORICA
3. BANE KAŽIĆ – PODGORICA
4. DAVID VASOVIĆ – PRČANJ
5. BOSKO ĐUKANOVIĆ – PODGORICA
6. VIDOSAVA BOŽOVIĆ – DANILOVGRAD
7. HASAN LJULJANOVIĆ – PODGORICA
8. MIRA MIRIĆ – PODGORICA
9. SENKA KNEŽEVIĆ – PODGORICA
10. BOŽIDARKA TODOROVIĆ – PODGORICA
11. RADOMIR ĐUROVIĆ – CETINJE
12. JOVANKA ĐUROVIĆ – BAR
13. ZLATA BULAJIĆ – KOTOR
14. DRAGOLJUB KEKOVIĆ – PODGORICA
15. MILOŠ DABANOVIĆ – PODGORICA
16. NADA POPOVIĆ – DANILOVGRAD
17. ANDRIJA VUKIĆEVIĆ – PODGORICA
18. STANUŠA MUTAVČIĆ – PODGORICA
19. ZORKA MILIKIĆ – PODGORICA
20. DRAGOLJUB VUKČEVIĆ - PODGORICA

21. JOLANDA PAJOVIĆ – KOTOR
22. ACO BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
23. VANJA GOPČEVIĆ – PODGORICA
24. VOJISLAV MUGOŠA – PODGORICA
25. JOVAN KALČIĆ – BAR
26. VESNA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
27. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
28. MILA MILATOVIĆ – PODGORICA
29. VELIMIR KRSTOVIĆ – MOJANOVIĆI
30. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
31. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
32. ROSA JOVOVIĆ – NIKŠIĆ
33. SOFIJA BRACANOVIĆ – PODGORICA
34. DRAŠKO DEDOVIĆ – PODGORICA
35. OGNJEN PEROVIĆ – PODGORICA
36. MILKA ANDRIĆ – KOTOR
37. SOFIJA RADULOVIĆ – PODGORICA
38. MATIJA PEJOVIĆ – NIKŠIĆ
39. TOŠO MAJSTOROVIĆ – HERCEG NOVI

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11