03
Oct

Spisak gostiju za javno izvlačenje 7.10.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. GORAN PIĆURIĆ - PODGORICA
2. BRANKO BLEČIĆ – NIKŠIĆ
3. SVETLANA ZEKOVIĆ – PODGORICA
4. DIMO RADULOVIĆ – PODGORICA
5. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
6. ZORICA ĆUIĆ – PODGORICA
7. MILOŠ DAMJANOVIĆ - PODGORICA
8. STANKA RAKOČEVIĆ – PODGORICA
9. LJUBICA MARKOVIĆ – CETINJE
10. DRAGOLJUB KEKOVIĆ – PODGORICA
11. NIKOLA BOJANIĆ – PODGORICA
12. SLAVICA ĐUKOVIĆ – PODGORICAE
13. RADOJKA MIROVIĆ – PODGORICA
14. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
15. GOJKO JOKSIMOVIĆ – PODGORICA
16. SLAVICA RAIČEVIĆ – PODGORICA
17. BISERKA VUKČEVIĆ – PODGORICA
18. VELIMIR KRSTOVIĆ – MOJANOVIĆI
19. MILO BRAJOVIĆ – PODGORICA
20. ROSA BAJZEK - PODGORICA

21. DANICA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
22. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
23. MARINA VIČEVIĆ – KOTOR
24. DRAGO OSTOJIĆ – PODGORICA
25. AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
26. KATJA SEKULIĆ – PODGORICA
27. JAGOŠ LAKČEVIĆ – PODGORICA
28. ANJA JANKOVIĆ – PODGORICA
29. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
30. PAVLE TURKOVIĆ – PODGORICA
31. AIDA PRAŠLJIVIĆ – PODGORICA
32. SONJA MERDOVIĆ – PODGORICA
33. MIRA ĐUROVIĆ - LAZINE
34. DIJANA VUKOVIĆ – PODGORICA
35. MIKI SIMOVIĆ – PODGORICA
36. MILAN FILIPIĆ – PODGORICA
37. ANKA VUJAČIĆ – PODGORICA
38. SONJA MERDOVIĆ – BAR
39. BRANKA RADONJIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11