10
Oct

Spisak gostiju za javno izvlačenje 14.10.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MILORAD DRAGOJEVIĆ - PODGORICA
2. JOVANKA CRNČEVIĆ – BAR
3. VESNA JOVANOVIĆ – PODGORICA
4. VUČKO VULETIĆ - PODGORICA
5. MAJA POPOVIĆ - PODGORICA
6. LJILJANA JOVANOVIĆ – PODGORICA
7. ĐORĐE LAINOVIĆ – PODGORICA
8. STEFANA ĐERKOVIĆ – PODGORICA
9. MARIJA GLOMAZIĆ – PODGORICA
10. AIDA PRAŠLJIVIĆ – PODGORICA
11. BOŠKO ĐUKANOVIĆ – PODGORICA
12. MILIJANA NIŠAVIĆ – PODGORICA
13. IVAN SERAFIMOV – PODGORICA
14. MARKO JANČIĆ – PODGORICA
15. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
16. MILA MAJIĆ – PODGORICA
17. VERA KUĆAN – DANILOVGRAD
18. RAŠKO NIKOVIĆ – PODGORICA
19. RUŽA MARKOVIĆ – PODGORICA
20. DRAGICA BORIČIĆ – PODGORICA

21. NOVKA JOVANOVIĆ – PODGORICA
22. BELA IVANOVIĆ – PODGORICA
23. SOFIJA BRACANOVIĆ – PODGORICA
24. SVETO BRAJOVIĆ – DANILOVGRAD
25. IVANA BULATOVIĆ – PODGORICA
26. RUŽDIJA PIRANIĆ – TUZI
27. BOBA BIGOVIĆ – PODGORICA
28. BISERKA VUKČEVIĆ – PODGORICA
29. MILENA ĐURIĆ – PODGORICA
30. MIRJANA ĐERKOVIĆ – PODGORICA
31. DRAGICA SEKULIĆ – PODGORICA
32. MILODARKA BABIĆ – PODGORICA
33. NUSRETA KASMIĆ – PODGORICA
34. MILICA ŠANOVIĆ – PODGORICA
35. MIODRAG MINJA – PODGORICA
36. NIKOLA LAKOČEVIĆ – PODGORICA
37. MILA MAJIĆ – PODGORICA
38. ILIJA MARKOVIĆ – CETINJE
39. ANA USKOKOVIĆ – PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11