28
Oct

Spisak gostiju za javno izvlačenje 31.10.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. ZAHARIJA ĐINOVIĆ - PODGORICA
2. SLAVICA MARKOVIĆ - PODGORICA
3. SLAVICA MUGOŠA – PODGORICA
4. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
5. RUMICA BULATOVIĆ – PODGORICA
6. UROŠ MIRKOVIĆ – PLJEVLJA
7. RUMICA BULATOVIĆ - PODGORICA
8. RUŽA MARKOVIĆ – PODGORICA
9. JOVANA ČEJOVIĆ – PODGORICA
10. DESA KRSTOVIĆ – PODGORICA
11. KRISTINA POPOVIĆ – PODGORICA
12. ANDREA KALEZIĆ – PODGORICA
13. SUZANA BAHTIRI – PODGORICA
14. JAGOŠ LAKČEVIĆ - PODGORICA
15. MILAN VOJINOVIĆ – BUDVA
16. LEPOSAVA RADOSAVOVIĆ - PODGORICA
17. TATJANA ŠIPIĆ - ULCINJ
18. MIRA ĐUROVIĆ – LAZINE
19. CVIJETA BOŽOVIĆ – CETINJE
20. TOŠO MAJSTOROVIĆ – H. NOVI

21. IGOR ŠIPIĆ – ULCINJ
22. JELENA JOVANOVIĆ – SPUŽ
23. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
24. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
25. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
26. BILJANA MIJUŠKOVIĆ – NIKŠIĆ
27. VASILJKA BURZAN – PODGORICA
28. BATRIĆ BATRIĆEVIĆ – PODGORICA
29. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
30. MIRKO IVANOVIĆ – PODGORICA
31. BILJANA MIJUŠKOVIĆ – NIKŠIĆ
32. HAJDANA BRKOVIĆ – PODGORICA
33. VLADANA LAKIĆEVIĆ – CETINJE
34. MILAN BARAC – PODGORICA
35. DEJAN PAPIC – PODGORICA
36. ĐINA KRIVOKAPIĆ – CETINJE
37. MIRJANA JOVOVIĆ – PODGORICA
38. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
39. VASILJKA ŠĆEPANOVIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11