04
Nov

Spisak gostiju za javno izvlačenje 7.11.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. RAJKO MALIŠIĆ - PODGORICA
2. IVAN POPOVIC – CETINJE
3. TATJANA ŠIPIĆ – ULCINJ
4. ZORICA ĐURIĆ – PODGORICA
5. DIMO RADULOVIĆ – PODGORICA
6. SAVO BRKOVIĆ – PODGORICA
7. MIKI SIMOVIĆ – PODGORICA
8. JELENA BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
9. BRANISLAVKA ĐUROVIĆ – PODGORICA
10. AIDA PRAŠLJIVIĆ – PODGORICA
11. KOVILJKA KRSMANOVIĆ – PODGORICA
12. SENKA GOJKOVIC – KOTOR
13. MILICA CMILJANIĆ – PODGORICA
14. SUZANA KRNIĆ – BAR
15. RADOSAV MARKOVIĆ – CETINJE
16. NIKOLINA RAIĆEVIĆ – MATAGUŽI
17. VOJKA JOVANOVIĆ – CETINJE
18. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
19. DRAGAN RADOVANOVIĆ – PODGORICA
20. MARIJA BOJOVIĆ - PODGORICA

21. ANGELINA JELIĆ – NIKŠIĆ
22. DESA KRSTOVIĆ – PODGORICA
23. PREDRAG MARKOVIĆ – CETINJE
24. RADA LEKOVIĆ – PLJEVLJA
25. NAĐA ŠPADIJER – CETINJE
26. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
27. ZORAN JOVETIĆ – CETINJE
28. DARINKA BOŠOVIĆ – CETINJE
29. MARINA DRAGOVIĆ – PODGORICA
30. SLAVICA RAIČEVIĆ - PODGORICA
31. RAKICA MUHADINOVIĆ – CETINJE
32. STANISLAVA LAUŠEVIĆ – CETINJE
33. DUŠKO LABOVIĆ – PODGORICA
34. DUŠKO RAIČEVIĆ – MATAGUŽI
35. RUŽA DELIĆ – NIKŠIĆ
36. BATRIĆ BATRIĆEVIĆ – PODGORICA
37. RADUŠA BACKOVIĆ – TIVAT
38. DEJAN ĐUROVIĆ – LAZINE
39. RATKA VUKOTIĆ - PODGORICA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11