14
Nov

Spisak gostiju za javno izvlačenje 18.11.2014. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. KATA PIŠURICA - PODGORICA
2. RUMICA RADULOVIĆ – PODGORICA
3. STANA RADINOVIĆ – PODGORICA
4. RADMILA RAKOČEVIĆ – PODGORICA
5. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
6. BOŽINA LAKOVIĆ – PODGORICA
7. VOJISLAVKA VUKOVIĆ – NIKŠIĆ
8. RADMILA JANKOVIĆ – PODGORICA
9. ANDREJA VUKOVIĆ – PODGORICA
10. RADMILA NIKOLIĆ – PODGORICA
11. PAVLE ZOGOVIĆ - PODGORICA
12. MILEVA LJUMOVIĆ – PODGORICA
13. GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
14. JOVAN DRAŠKOVIĆ – PODGORICA
15. SLAVICA MARKOVIĆ – PODGORICA
16. GORAN MARKOVIĆ – PODGORICA
17. RADOICA POPOVIĆ – DANILOVGRAD
18. NADA JOVIČIĆ – PODGORICA
19. MIRA ĐUROVIĆ - LAZINE
20. ZORKA ŽIVALJEVIĆ - PODGORICA

21. MILENA BRNOVIĆ - PODGORICA
22. NIKOLA MINJEVIĆ – SPUŽ
23. KOVILJKA PEROVIĆ – PODGORICA
24. MIODRAG PEJČIĆ – PODGORICA
25. KATARINA UJKIĆ – TUZI
26. ALEKSA MAJSKI RAKOČEVIĆ – KOLAŠIN
27. ZORKA LJUMOVIĆ – PODGORICA
28. PETAR MALOVIČ – BIJELA
29. TATJANA RADEVIĆ – PODGORICA
30. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
31. ZORKA PEJOVIĆ – CETINJE
32. MILENKO PRELEVIĆ – PODGORICA
33. MLADEN ĐURKOVIĆ – PODGORICA
34. TAIK DOŽIĆ – PODGORICA
35. JOVANA MAJSTOROVIĆ – H. NOVI
36. MAJA PEJAKOVIĆ – CETINJE
37. PAVLE DAMJANOVIĆ – PODGORICA
38. VELIZAR MERDOVIĆ – BAR
39. ANA KRNETA – CETINJEA

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11