08
Dec

Spisak gostiju za javno izvlačenje 11.12.2015. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.OLGA ĐUROVIĆ - BUDVA
2.VELIZAR MERDOVIĆ - BAR
3.ZORA PEROVIĆ - PODGORICA
4.JOVANKA TON LUFI - PODGORICA
5.DAVID TOŠIĆ - PODGORICA
6.VOJISLAVKA RAIČEVIĆ - CETINJE
7.JANKO KOVAČEVIĆ - PODGORICA
8.RATKA VUKOTIĆ - PODGORICA
9.JOVANA DUBAK - PODGORICA
10.GANIMETA KRASNIĆ - PODGORICA
11.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
12.RAJKA KALČIĆ - BAR
13.SENKA RAIČKOVIĆ - PODGORICA
14.SLAĐANA USKOKOVIĆ - PODGORICA
15.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
16.ENA HAVERIĆ - PODGORICA
17.MILICA ŠANOVIĆ - PODGORICA
18.RUŽICA POPOVIĆ - DANILOVGRAD
19.VESNA KRUNIĆ - PODGORICA
20.KRISTINA IVOVIĆ - BAR

 

21.SAVO KUSTUDIĆ - BIJELA
22.LANA ĐURIĆ - PODGORICA
23.NADA ĐURIĆ - PODGORICA
24.DRAGOLJUB ČOKORILO - NIKŠIĆ
25.ANA USKOKOVIĆ - PODGORICA
26.ESIJA SIJARIĆ- BERANE
27.DRAGIŠA ĐUKOVIĆ - PODGORICA
28.MILOŠ ĐURIŠIĆ - PODGORICA
29.DEJAN PALIĆ - PODGORICA
30.BRANKA JOVANOVIĆ - PODGORICA
31.IVANA POPOVIĆ - PODGORICA
32.ANDREA KALUĐEROVIĆ - PODGORICA
33.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
34.DANICA SAVELJIĆ - PODGORICA
35.MILANKA PEPĐONOVIĆ - BAR
36.DRAGI KASUM - CETINJE
37.MAJA RAŠOVIĆ - PODGORICA
38.NUSRETA KASMIĆ - PODGORICA
39.MILORAD STANIŠIĆ - PODGORICA

 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11