11
Dec

Spisak gostiju za javno izvlačenje 15.12.2015. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.DIDA RADULOVIĆ - KOMANI
2.TIJANA GRBAVČEVIĆ - MATAGUŽI
3.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
4.LJUBICA STAMATOVIĆ - NIKŠIĆ
5.RUŽA MARKOVIĆ - PODGORICA
6.BILJANA ĐUROVIĆ - NIKŠIĆ
7.NIKOLINA RADULOVIĆ - PODGORICA
8.ZORKA BAKIĆ - PODGORICA
9.KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA
10.MIODRAG PEJČIĆ - PODGORICA
11.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
12.VERA ČABARKAPA - PLJEVLJA
13.SVETLANA MIJATOVIĆ - NIKŠIĆ
14.SUZANA KRASNIĆ - PODGORICA
15.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
16.MILAN JANKOVIĆ - PODGORICA
17.STANKA BRNOVIĆ - PODGORICA
18.SLAĐANA USKOKOVIĆ - PODGORICA
19.DRAGAN BURIĆ - NIKŠIĆ
20.MIKELI DRAŠKOVIĆ - PODGORICA

 

21.AKI BORIČIĆ - PODGORICA
22.LJUBICA STAMATOVIĆ – NIKŠIĆ  
23.LEO BORIČIĆ - PODGORICA
24.MILENKA ŠARAC - PODGORICA
25.IGOR ŠIPČIĆ - ULCINJ
26.NADA ĐURIĆ - PODGORICA
27.STANA TANJEVIĆ - PODGORICA
28.JANKO KOVAČEVIĆ - PODGORICA
29.VLATKO CICMIL - PODGORICA
30.PETAR PALIĆ - PODGORICA
31.CICA JANJEVIĆ - PODGORICA
32.DUŠICA JANJEVIĆ - PODGORICA
33.LUKA SEKULIĆ - PODGORICA
34.OLGA ČOLOVIĆ - PODGORICA
35.VASILJKA BURZAN - PODGORICA
36.VESNA RADULOVIĆ - PODGORICA
37.VOJKA LABOVIĆ - PODGORICA
38.GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
39.VERA ČABARKAPA - PLJEVLJA

 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11