23
Dec

Spisak gostiju za javno izvlačenje 25.12.2015. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.MILO LJEŠKOVIĆ - NIKŠIĆ
2.ĐINA KRIVOKAPIĆ - CETINJE
3.LUKA VUJOTIĆ - PODGORICA
4.VASILIJE POPOVIĆ - PODGORICA
5.UROŠ MIRKOVIĆ - PLJEVLJA
6.MILEVA KANDIĆ - PODGORICA
7.SILVANA BOJANOVIĆ - PODGORICA
8.ZORKA BAKIĆ - PODGORICA
9.MUHAREM DIVANOVIĆ - BAR
10.UROŠ MIRKOVIĆ - PLJEVLJA
11.MIKELI DRAŠKOVIĆ - PODGORICA
12.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
13.RADMILA GOLOVIĆ - NIKŠIĆ
14.DRAGO PAŠIĆ - PODGORICA
15.RADOJE NIKOLIĆ - PODGORICA
16.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
17.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
18.RUŽICA ALEKSIĆ - PODGORICA
19.MILICA BOROZAN - PODGORICA
20.MIĆO LJUMOVIĆ - PODGORICA

 

21.NIKOLINA VUJOVIĆ - PODGORICA
22.SAVA MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
23.VESNA RADULOVIĆ - PODGORICA
24.OLIVERA RADUSINOVIĆ - PODGORICA
25.HILDA KUZMAN - PODGORICA
26.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
27.ANASTASIJA BARAĆ - PODGORICA
28.ANA VUKČEVIĆ - PODGORICA
29.SENKA TEPAVČEVIĆ - NIKŠIĆ
30.JOVAN KALČIĆ - BAR
31.VIKTOR VLAHOVIĆ - PODGORICA
32.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
33.DRAGICA SEKULIĆ - PODGORICA
34.LJUBICA STAMATOVIĆ - NIKŠIĆ
35.MIODRAG BACKOVIĆ - PODGORICA
36.ZORKA DRAGANIĆ - NIKŠIĆ
37.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA
38.VUKICA GOPČEVIĆ - ORAHOVAC
39.VUKAS JAŠOVIĆ - PODGORICA

 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11