05
Jan

Spisak gostiju za javno izvlačenje 08.01.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
2.STEVAN VELIMIROVIĆ - PODGORICA
3.JANKO KOVAČEVIĆ - PODGORICA
4.KOKA ĐURKOVIĆ - PODGORICA
5.SLAVKA ĆOSOVIĆ - PODGORICA
6.MILUŠA ĐURIŠIĆ - PODGORICA
7.DRAGOSLAV ĐUKIĆ - ULCINJ
8.MILAN BARAC - PODGORICA
9.PETAR SIMOVIĆ - BUDVA
10.AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
11.BATRIĆ BATRIĆEVIĆ - PODGORICA
12.MILOŠ ĐUROVIĆ - NIKŠIĆ
13.DANKA PAVIĆEVIĆ - DANILOVGRAD
14.VERA ČABARKAPA - PLJEVLJA
15.ADO LIČINA - PODGORICA
16.DANIJEL ČOLOVIĆ - PODGORICA
17.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
18.GAŠA BIGOVIĆ - PODGORICA
19.VUKICA RAJOVIĆ - SPUŽ
20.ĐURĐEVILA ĆEBIĆ - PODGORICA

 

21.ČEDOMIR NOVOVIĆ - KOTOR
22.RADOSAV BULATOVIĆ - PODGORICA
23.RADUŠA BACKOVIĆ - TIVAT
24.LJILJA PEJOVIĆ - PODGORICA
25.SONJA MERDOVIĆ - BAR
26.MILENA RADONJIĆ - PODGORICA
27.MILAN VOJINOVIĆ - BUDVA
28.BRANKA JOVANOVIĆ - PODGORICA
29.MILICA BOROZAN - PODGORICA
30.MILIJANA VUČELJIĆ - PODGORICA
31.ANASTASIJA BARAĆ - PODGORICA
32.NADA OGLIĆ - NIKŠIĆ
33.MILOSAVA BIGOVIĆ - PODGORICA
34.JOVANA ĐOKIĆ - PODGORICA
35.DANICA KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
36.KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA
37.BRANISLAVA MARKOVIĆ - PODGORICA
38.DANICA KOLJENŠIĆ - DANILOVGRAD
39.DALIBORKA KORAĆ - PODGORICA

 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11