22
Jan

Spisak gostiju za javno izvlačenje 26.01.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
2.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
3.STANKA RAKOČEVIĆ - PODGORICA
4.UNA LAKOVIĆ - MEDUN
5.ĐORĐIJE BACKOVIĆ - TIVAT
6.UROŠ MIRKOVIĆ - PLJEVLJA
7.MILANKA JELIĆ - PODGORICA
8.NIKOLA MRŠULJA - TIVAT
9.VJERA DUBAK - PODGORICA
10.VESNA JOVANOVIĆ - PODGORICA
11.ĐINA KRIVOKAPIĆ - CETINJE
12.VIOLETA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
13.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
14.ADO LIČINA - PODGORICA
15.LJUBOMIR MARTINOVIĆ - PODGORICA
16.JANKO KATNIĆ - CETINJE
17.SVETLANA DRAGOVIĆ - PODGORICA
18.GORDANA SEKULIĆ - PODGORICA
19.MILUŠA ĐURIŠIĆ - PODGORICA
20.VERA ČABARKAPA - PLJEVLJA 

21.NATAŠA BOŽIĆ – HERCEG NOVI
22.MILENKO PRELEVIĆ - PODGORICA
23.VESNA BEGOVIĆ - PODGORICA
24.VIOLETA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
25.SRETEN RADONJIĆ - CIJEVNA
26.VUKICA CMILJANIĆ - PODGORICA
27.VLADO RAKOČEVIĆ - PODGORICA
28.HELENA VASOVIĆ - PODGORICA
29.LJUBO DUDUKOVIĆ - PODGORICA
30.MILENKO PRELEVIĆ - PODGORICA
31.NIKOLA BRACANOVIĆ - PODGORICA
32.VESNA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
33.BILJANA MIJUŠKOVIĆ - NIKŠIĆ
34.CVIJETA BOŽOVIĆ - CETINJE
35.SMAIL IBRAHIMOVIĆ - PODGORICA
36.MILO POPOVIĆ - STANISELJIĆI
37.VIDA JANKOVIĆ - PODGORICA
38.ZORA PEROVIĆ - PODGORICA
39.MILAN VOJINOVIĆ - BUDVA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11