26
Jan

Spisak gostiju za javno izvlačenje 29.01.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.UNA LAKOVIĆ - PODGORICA
2.DEJAN ĐUROVIĆ - NJEGUŠI
3.JANA DUJOVIĆ - PODGORICA
4.LJILJANA DUJOVIĆ - PODGORICA
5.TONČI BANIĆEVIĆ - KOTOR
6.RUŽA MARKOVIĆ - PODGORICA
7.VLADISLAV VASIĆ - PODGORICA
8.VESNA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
9.NIKOLA LAKOČEVIĆ - PODGORICA
10.MIOMIR MITROVIĆ - PODGORICA
11.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
12.VERICA ĐIKANOVIĆ - NIKŠIĆ
13.LJUBOMIR MARTINOVIĆ - PODGORICA
14.SUZANA KRNIĆ - BAR
15.RESMIJA LIČINA - PODGORICA
16.ZDENKA GRUM - PODGORICA
17.NINO LAKIĆ - PODGORICA
18.NIKOLA RADUNOVIĆ - PODGORICA
19.RESMIJA LIČINA - PODGORICA
20.KRSTO LAZAREVIĆ - PODGORICA 

21.PETAR MALOVIĆ - BIJELA
22.ZVEZDANA STAJIĆ - BAR
23.SNEŽANA BURIĆ - PODGORICA
24.PETAR JEKNIĆ - PODGORICA
25.JOLE JOVIĆEVIĆ - PODGORICA
26.RADE LAGATOR - CETINJE
27.SANJA KNEŽEVIĆ - PODGORICA
28.MILENA RADONJIĆ - PODGORICA
29.BORISLAV LJUMOVIĆ - PODGORICA
30.BOŽIDAR TODOROVIĆ - BREZNA
31.MILORAD KOLJENŠIĆ - DANILOVGRAD
32.ZDENKA GRUM - PODGORICA
33.ANDRIJA PETRIČEVIĆ - PODGORICA
34.DARIA KRNIĆ - BAR
35.BOŽANA DRAGOVIĆ - PODGORICA
36.KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA
37.MILANKA FURTULA - DANILOVGRAD
38.JANJA IVANOVIĆ - PODGORICA
39.NENA VELJIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11