02
Feb

Spisak gostiju za javno izvlačenje 05.02.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.MATEJ BOŽOVIĆ - PODGORICA
2.NEMANJA DAMJANOVIĆ - BAR
3.DRAGAN BRAJOVIĆ - PODGORICA
4.BOJAN BULATOVIĆ - PODGORICA
5.DANILO PAVIĆEVIĆ - DANILOVGRAD
6.STANKA RADULOVIĆ - PODGORICA
7.DUŠICA JANJEVIĆ - PODGORICA
8.DESA ZEKIĆ - PODGORICA
9.LUKA LUČIĆ - KOTOR
10.ROSA BAJZEK - PODGORICA
11.BALŠA RADEVIĆ - PODGORICA
12.VJERA LJEŠKOVIĆ - CETINJE
13.TAMARA GAZIVODA - PODGORICA
14.LALA SULJEVIĆ- BIJELO POLJE
15.ISIDORA MILATOVIĆ - DANILOVGRAD
16.MELITA PAVLOVIĆ - PODGORICA
17.ANA BARAĆ - PODGORICA
18.SONJA PELEVIĆ - PODGORICA
19.LAZAR RADONJIĆ -  PODGORICA
20.DANICA KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ 

21.KATICA KRUNIĆ - PODGORICA
22.ANA VUKČEVIĆ - PODGORICA
23.SONJA MERDOVIĆ - BAR
24.ZDENKA GRUM - PODGORICA
25.BOSA KALUĐEROVIĆ - DANILOVGRAD
26.ALEKSANDRA KRAČKOVIĆ - PODGORICA
27.DANICA KOLJENŠIĆ - DANILOVGRAD
28.VIOLETA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
29.ANA USKOKOVIĆ - PODGORICA
30.RADMILA ILIĆ - PODGORICA
31.ŽELJKO MARTINOVIĆ - ANDRIJEVICA
32.STOJKA TOMIĆ - PODGORICA
33.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
34.DRAGANA DEDIĆ - PODGORICA
35.MILENA POPOVIĆ- KOTOR
36.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
37.MIRO KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
38.DANICA KNEŽEVIĆ - PODGORICA
39.ANICA BOŠKOVIĆ - DANILOVGRAD 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11