09
Feb

Spisak gostiju za javno izvlačenje 12.02.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.DAVOR LEOVAC - BAR
2.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
3.BOJAN GAŠIĆ - PODGORICA
4.BORIS MERDOVIĆ - BAR
5.ANJA BJELOBRKOVIĆ - PODGORICA
6.JOVANA JANJEVIĆ - GRADINA
7.VIDA VUKOVIĆ - PODGORICA
8.SLAVKO PETROVIĆ - PODGORICA
9.IVANA NEŠKOVIĆ - PODGORICA
10.MIHAILO DRAGANIĆ - NIKŠIĆ
11.TAMARA MAŠANOVIĆ - PODGORICA
12.RADOJICA POPOVIĆ - PODGORICA
13.AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
14.VIOLETA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
15.STANISLAVA LOPIČIĆ - PODGORICA
16.CICA JANJEVIĆ - PODGORICA
17.MOMČILO KUSOVAC - PODGORICA
18.SONJA PELEVIĆ - PODGORICA
19.JAGOŠ LAKČEVIĆ - PODGORICA
20.MAŠA JOVANČEVIĆ - PODGORICA 

21.GROZDANA OBRENIĆ - PODGORICA
22.DAMIR AVDIJAJ - PODGORICA
23.RADA DEDOVIĆ - PODGORICA
24.LJUBICA STAMATOVIĆ - NIKŠIĆ
25.TANJ AKRIVOKAPIĆ - PODGORICA
26.ANA ILIĆ - TIVAT
27.HAJRA NIKPRELEVIĆ - PODGORICA
28.ALEKSANDRA KRAČKOVIĆ - PODGORICA
29.MARIJA KNEŽEVIĆ - DANILOVGRAD
30.VERICA ĐIKANOVIĆ - NIKŠIĆ
31.ZDENKA GRUM - PODGORICA
32.DAĐA ĐOKIĆ - PODGORICA
33.BOŽINA LAKOVIĆ - PODGORICA
34.RUŽA ŽARIĆ - PERAST
35.MARICA ĆIROVIĆ - PODGORICA
36.HAJRA NIKPRELEVIĆ - PODGORICA
37.MARKO RADONJIĆ - PODGORICA
38.MILAN VUJKOVIĆ - PODGORICA
39.MILE ĐIKANOVIĆ - NIKŠIĆ 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11