04
Mar

Spisak gostiju za javno izvlačenje 08.03.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.SLAVICA RAIČEVIĆ - PODGORICA
2.MILIJANA MAKSIMOVIĆ - PODGORICA
3.PERO GOLOVIĆ - PODGORICA
4.LJUBO DUDUKOVIĆ - PODGORICA
5.SUZANA KALEZIĆ - PODGORICA
6.KOSTA POPOVIĆ - PODGORICA
7.RUMICA BULATOVIĆ - PODGORICA
8.RADMILA ĆAĆIĆ - DANILOVGRAD
9.STANKA RAKOČEVIĆ - PODGORICA
10.BRANISLAVKA ĐUROVIĆ - PODGORICA
11.MILOJKA KOČALO - DANILOVGRAD
12.TINA GRBAVČEVIĆ - MATAGUŽI
13.VESNA VELIČKOVIĆ - BAR
14.HAJDANA BRKOVIĆ - PODGORICA
15.MILICA KLISIĆ - PODGORICA
16.PERIŠA OSTOJIĆ - PODGORICA
17.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA
18.NINO LAKIĆ - PODGORICA
19.MIODRAG KRIVOKAPIĆ - PODGORICA
20.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ 

21.MIOMIR MITROVIĆ - PODGORICA
22.RUŽA MARKOVIĆ - PODGORICA
23.VESELINKA RADULOVIĆ - PODGORICA
24.NADA PEJOVIĆ - PODGORICA
25.MARIJA MARKOVIĆ - DANILOVGRAD
26.SARA ZEKIĆ - PODGORICA
27.VERA ŠARANOVIĆ - PODGORICA
28.VESNA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
29.LEO MARTINI - PODGORICA
30.NIKOLA BRACANOVIĆ - PODGORICA
31.PETAR PALIĆ - PODGORICA
32.BOJAN BULATOVIĆ - PODGORICA
33.SLAVICA VUKČEVIĆ - PODGORICA
34.BOŽIDAR TODOROVIĆ - BREZNA
35.LJUBO DUDUKOVIĆ - PODGORICA
36.SLOBODAN LABUS - PODGORICA
37.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
38.MILICA RAKOČEVIĆ - PODGORICA
39.BOŽINA LAKOVIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11