11
Mar

Spisak gostiju za javno izvlačenje 15.03.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.DŽEMAL LIČINA - PODGORICA
2.VEKŠA PEJOVIĆ - PODGORICA
3.VIOLETA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
4.MILICA LABOVIĆ - PODGORICA
5.BEBA ČENGIĆ - PODGORICA
6.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA
7.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
8.TAMARA KARABASIL - PODGORICA
9.NADA PAVIĆEVIĆ - PODGORICA
10.DRAGO ĐUKIĆ - ULCINJ
11.DIDA RADULOVIĆ  - KOMANI
12.BRANKA KEKOVIĆ - PODGORICA
13.ŠERIF ALKOVIĆ - PODGORICA
14.BOSILJKA RADEVIĆ - PODGORICA
15.MERI ŽIGOVIĆ - PODGORICA
16.MIRKO ĐERKOVIĆ - PODGORICA
17.STANKA RAKOČEVIĆ - PODGORICA
18.SLAVKO PETROVIĆ - PODGORICA
19.SENKA RAIČKOVIĆ - PODGORICA
20.NELA NIKOLIĆ  - KOTOR 

21.DRAGANA KRSMANOVIĆ - PODGORICA
22.GRUJO VELJIĆ - PODGORICA
23.DRAGICA SEKULIĆ - PODGORICA
24.ZORA VELIČKOVIĆ - BAR
25.DRAGOLJUB BOJOVIĆ - PODGORICA
26.MIOMIR MITROVIĆ - PODGORICA
27.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
28.NADA JANKOVIĆ - PODGORICA
29.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
30.PEĐA ČARAPIĆ - PODGORICA
31.TEODORA VULETIĆ - PODGORICA
32.DRAGANA LAKOVIĆ - PODGORICA
33.SLOBODAN BARAC - NIKŠIĆ
34.DRAGAN BURIĆ - NIKŠIĆ
35.RATKA VUKOTIĆ - PODGORICA
36.NIKOLA LAKOČEVIĆ - PODGORICA
37.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
38.ZORICA ĆUIĆ - PODGORICA
39.ANJA DELIĆ - NIKŠIĆ 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11