18
Mar

Spisak gostiju za javno izvlačenje 22.03.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.BOJANA SAVKOVIĆ - PODGORICA
2.HIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
3.GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
4.RANKA MILOVIĆ - NIKŠIĆ
5.RAŠKO MUHADINOVIĆ - CETINJE
6.DANKA KNEŽEVIĆ - PODGORICA
7.JULKA GROZDANIĆ - NIKŠIĆ
8.LUKA LUČIĆ - KOTOR
9.AKI BORIČIĆ - PODGORICA
10.IVANKA GRUIČIĆ - PODGORICA
11.KOVILJKA KRSMANOVIĆ - PODGORICA
12.ANČI VUKČEVIĆ - PODGORICA
13.VOJISLAVKA RAIČEVIĆ - CETINJE
14.GOJKO ĐURANOVIĆ - BAR
15.VJERA DUBAK - PODGORICA
16.VASILJKA BURZAN - PODGORICA
17.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
18.TANJA RAŠOVIĆ - FUNDINA
19.JOVAN RADANOVIĆ – HERCEG NOVI
20.MILEVA RAZIĆ - DANILOVGRAD 

21.ČEDOMIR NOVOVIĆ - KOTOR
22.NEMANJA BLAGOJEVIĆ - DANILOVGRAD
23.SLOBODAN BARAC - NIKŠIĆ
24.OLGA ĐUROVIĆ - NIKŠIĆ
25.SAVO KUSTUDIĆ - BIJELA
26.HAJRIJA KOČAN - PODGORICA
27.DEJAN PAVIĆEVIĆ - PODGORICA
28.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
29.MARINA VIČEVIĆ - KOTOR
30.MARTINA KULJAČA - BUDVA
31.DRAGICA SEKULIĆ - PODGORICA
32.VLADIMIR VUJIĆ - PERAST
33.SPASOJE RAKOČEVIĆ - PODGORICA
34.DRAGOLJUB KEKOVIĆ - PODGORICA
35.SVETO BRAJOVIĆ - DANILOVGRAD
36.DANICA KNEŽEVIĆ - PODGORICA
37.DANICA STANKOVIĆ - PODGORICA
38.HARI MARKOVIĆ - PODGORICA
39.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11