22
Apr

Spisak gostiju za javno izvlačenje 26.04.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.DANICA ĆERANIĆ - CETINJE
2.ALEKSANDAR JUKIĆ - PODGORICA
3.RUŽA DELIĆ - PODGORICA
4.LUKA BORIČIĆ - PODGORICA
5.MILAN SIMONOVIĆ - BERANE
6.TAMARA KARABASIL - PODGORICA
7.TOMISLAV ĐURIŠIĆ - NIKŠIĆ
8.VUJOŠ GOLUBOVIĆ - PODGORICA
9.ANA VIDAKOVIĆ - PODGORICA
10.TARA MINIĆ - PODGORICA
11.ZORKA RAIČEVIĆ- MATAGUŽI
12.MAŠA GOGIĆ - PODGORICA
13.PEĐA GOGIĆ - PODGORICA
14.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
15.ĐULIJETA VUKČEVIĆ - PODGORICA
16.OLGA ĐUROVIĆ - BUDVA
17.ŽELJKO ĐUROVIĆ - BAR
18.OLGA ĐUROVIĆ - BUDVA
19.SVETO AVEDISOVIĆ - PODGORICA
20.SLAĐANA JOVETIĆ - CETINJE 

21.ANDRIJA PETRIČEVIĆ - PODGORICA
22.SONJA JOVETIĆ - CETINJE
23.IVANA KALUĐEROVIĆ - DANILOVGRAD
24.LJUBOMIR MARTINOVIĆ - PODGORICA
25.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
26.MILENA LJUMOVIĆ - PODGORICA
27.STANKA RADULOVIĆ - PODGORICA
28.NEBOJŠA IVOVIĆ - BAR
29.FADIL IBRIŠIMOVIĆ - BUDVA
30.MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA
31.DIMO RADULOVIĆ - PODGORICA
32.ELENA NASTIĆ - PODGORICA
33.TALE KUJOVIĆ - PODGORICA
34.SONJA MERDOVIĆ - BAR
35.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA
36.DIKA RADULOVIĆ - PODGORICA
37.MATIJA PEROVIĆ - PODGORICA
38.GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
39.ZDENKA GRUM - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11