26
Apr

Spisak gostiju za javno izvlačenje 29.04.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.ŠĆEPAN LAKOVIĆ - PODGORICA
2.VESNA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
3.MAGDALENA NIKOLIĆ - BAR
4.MILKA SIMOVIĆ - PLJEVLJA
5.STEFAN MUGOŠA - PODGORICA
6.RUŽA DELIĆ - NIKŠIĆ
7.PERO GOLOVIĆ - PODGORICA
8.STEFAN MUHADINOVIĆ - CETINJE
9.PETAR MALOVIĆ - BIJELA
10.NEBOJŠA ĐURKOVIĆ - PODGORICA
11.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
12.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
13.MILENA POPOVIĆ -  KOTOR
14.OLGA ĐUROVIĆ - NIKŠIĆ
15.VANJA ĐURKOVIĆ - PODGORICA
16.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
17.MILKA SIMOVIĆ - PLJEVLJA
18.SAVO KUSTUDIĆ - BIJELA
19.BARBARA ŠUŠKAVČEVIĆ - PODGORICA
20.SENKA RAIČKOVIĆ - PODGORICA 

21.ŽARKO LEKOVIĆ - PODGORICA
22.VINKA MILIKIĆ - PODGORICA
23.TOMISLAV LALIĆ - PODGORICA
24.IVANA MILIĆ - BAR
25.MIRA ĐUROVIĆ - LAZINE
26.STOJANKA ĐUROVIĆ - PODGORICA
27.ANDRIJA PETRIČEVIĆ - PODGORICA
28.VASILJKA BURZAN - PODGORICA
29.SONJA PELEVIĆ - PODGORICA
30.ZORAN PEROVIĆ - PODGORICA
31.RUMICA RADULOVIĆ - BAR
32.NINA ĆAĆIĆ - DANILOVGRAD
33.ĐINA VUJOVIĆ - PODGORICA
34.SLAVICA RAIČEVIĆ - PODGORICA
35.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
36.RADOVAN VUJISIĆ - PODGORICA
37.GRUJO VELJIĆ - PODGORICA
38.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA
39.VERA KUĆAN - DANILOVGRAD 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11