24
May

Spisak gostiju za javno izvlačenje 27.05.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.BATRIĆ BATRIĆEVIĆ -PODGORICA
2.RUŽA MARKOVIĆ -PODGORICA
3.ANA ILIĆ - TIVAT
4.ZDENKA GRUM -PODGORICA
5.VUKAN NASTIĆ -PODGORICA
6.MARIJA KNEŽEVIĆ -PODGORICA
7.TALE KUJOVIĆ -PODGORICA
8.MILOŠ ĐUKIĆ -PODGORICA
9.ZDENKA GRUM -PODGORICA
10.DŽEMAL LIČINA -PODGORICA
11.ANA USKOKOVIĆ -PODGORICA
12.VIDA JANKOVIĆ -PODGORICA
13.ALEKSANDRA VUJOVIĆ - NIKŠIĆ
14.ANA USKOKOVIĆ -PODGORICA
15.LJUBINKA GRGUREVIĆ - KOTOR
16.MIKA PRŽULJ -PODGORICA
17.PERO GOLOVIĆ -PODGORICA
18.FILIP VUKČEVIĆ - GOLUBOVCI
19.NIKOLINA ADŽIĆ - KOTOR
20.RUMICA RADULOVIĆ -PODGORICA 

21.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
22.RUŽA MARKOVIĆ -PODGORICA
23.VOJKA LABOVIĆ -PODGORICA
24.RADA BOŠKOVIĆ - DANILOVGRAD
25.GROZDANA OBRENIĆ -PODGORICA
26.SPASOJE BOŠKOVIĆ - CETINJE
27.KOVILJKA ĐURKOVIĆ -PODGORICA
28.VIDOSAVA GOPČEVIĆ - KOTOR
29.MILAN VOJINOVIĆ - BUDVA
30.VUJOŠ GOLUBOVIĆ -PODGORICA
31.RESMIJA LIČINA -PODGORICA
32.BOJANA TOMAŠEVIĆ - NIKŠIĆ
33.LJILJANA TRAJKOSKA JOVANOVIĆ - PG
34.NADA PAVIĆEVIĆ -PODGORICA
35.ZORAN BELIĆ -PODGORICA
36.VILDANKA NEGRIĆ - BUDVA
37.NEBOJŠA IVOVIĆ - BAR
38.NINO LAKIĆ -PODGORICA
39.DRAGAN KNEŽEVIĆ - CETINJE 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11