03
Jun

Spisak gostiju za javno izvlačenje 07.06.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.VESNA KOVAČEVIĆ -PODGORICA
2.SOFIJA MRDAK -PODGORICA
3.PETAR PALIĆ -PODGORICA
4.MIJAT KRSTOVIĆ -PODGORICA
5.JOVAN DRAŠKOVIĆ -PODGORICA
6.OGNJEN BOŠKOVIĆ – BIJELO POLJE
7.NIKOLA LAKIĆ -PODGORICA
8.VESNA RADULOVIĆ -PODGORICA
9.VESNA JOVANOVIĆ -PODGORICA
10.NIKOLA RADUNOVIĆ -PODGORICA
11.MAŠA ĆAPIN -PODGORICA
12.MIJAT KRSTOVIĆ -PODGORICA
13.VESNA BEGOVIĆ -PODGORICA
14.ĐINA VUJOVIĆ -PODGORICA
15.PETAR MALOVIĆ - BIJELA
16.VESNA KOVAČEVIĆ -PODGORICA
17.JOVANA JANJEVIĆ - GRADINA
18.KOVILJKA PEROVIĆ -PODGORICA
19.INA VUKADINOVIĆ - DANILOVGRAD
20.IVANA BOŠKOVIĆ - DANILOVGRAD 

21.PERSIDA ĐUKIĆ -PODGORICA
22.JANKO KOVAČEVIĆ -PODGORICA
23.RATKO KEKOVIĆ -PODGORICA
24.MARIJA BOJOVIĆ -PODGORICA
25.PERSIDA ĐUKIĆ -PODGORICA
26.LJUBODRAG SIMOVIĆ -PODGORICA
27.RADOVAN VUJISIĆ -PODGORICA
28.VESNA RADULOVIĆ -PODGORICA
29.MILENKA ŠARAC -PODGORICA
30.MIJAT KRSTOVIĆ -PODGORICA
31.ANĐELIJA NENEZIĆ - NIKŠIĆ
32.PETAR BOŠKOVIĆ -PODGORICA
33.BEBA ČENGIĆ -PODGORICA
34.TALE KUJOVIĆ -PODGORICA
35.ZORA POPADIĆ -PODGORICA
36.NADA ĐURIĆ -PODGORICA
37.VUK JOVANOVIĆ -PODGORICA
38.MILENKA ŠARAC -PODGORICA
39.KOVILJKA KRSMANOVIĆ -PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11