07
Jun

Spisak gostiju za javno izvlačenje 10.06.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.MOMČILO RAJKOVIĆ- BAR
2.LOKI VUKČEVIĆ - PODGORICA
3.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
4.BALŠA KOKOVIĆ - PODGORICA
5.DANKA KNEŽEVIĆ - PODGORICA
6.MARIJA KEKOVIĆ - PODGORICA
7.CECA GOJKOVIĆ - BERANE
8.RUŽA MARKOVIĆ - PODGORICA
9.SLAĐANA MILIĆ - PODGORICA
10.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
11.ZORA POPADIĆ - PODGORICA
12.MILAN SIMONOVIĆ - BERANE
13.KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA
14.LJUBAN DUDUKOVIĆ - PODGORICA
15.BUDIMIR GARDAŠEVIĆ - PODGORICA
16.SLAVKO BOŽOVIĆ - NIKŠIĆ
17.VESNA VUČELJIĆ - PODGORICA
18.MILANKA JELIĆ - PODGORICA
19.RAJKA TOMAŠEVIĆ - PODGORICA
20.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE 

21.VUK JOVANOVIĆ - PODGORICA
22.SLAVICA VULETIĆ - PODGORICA
23.MILOŠ DRAŠKOVIĆ - PODGORICA
24.AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
25.GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
26.DIMO RADULOVIĆ - PODGORICA
27.VERA ČABARKAPA - PLJEVLJA
28.VALENTIN IVOVIĆ - BAR
29.NENAD KALČIĆ - BAR
30.STANKA RADULOVIĆ - PODGORICA
31.DANILO BACKOVIĆ - PODGORICA
32.AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
33.MERI ŽIGOVIĆ - PODGORICA
34.LJUBICA KRNETA - BAR
35.NATAŠA VUKOVIĆ - PODGORICA
36.VOJKA LABOVIĆ - PODGORICA
37.LJUBICA STAMATOVIĆ - NIKŠIĆ
38.AIDA PRAŠLJIVIĆ - PODGORICA
39.LEO MARTINI - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11