12
Jul

Spisak gostiju za javno izvlačenje 15.07.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.NATAŠA KAŠĆELAN - CETINJE
2.STANKA RADULOVIĆ -PODGORICA
3.MILICA KLISIĆ - BAR
4.VESNA BEGOVIĆ -PODGORICA
5.DALIBORKA BANOVIĆ - CETINJE
6.IGOR KIRVOĆI  -BAR
7.ŠĆEPAN TEPAVČEVIĆ - NIKŠIĆ
8.DRAGAN VUKČEVIĆ -PODGORICA
9.BOŽANA ČOLOVIĆ - PLJEVLJA
10.SLAĐA RADONJIĆ -PODGORICA
11.RUMICA RADULOVIĆ -PODGORICA
12.ANA BARAĆ -PODGORICA
13.DARKO OSTOJIĆ -PODGORICA
14.ANJA DELIĆ - NIKŠIĆ
15.MIRKO GOGIĆ - PLJEVLJA
16.MIKICA IVANOVIĆ - BUDVA
17.RADE PERIĆ -PODGORICA
18.MARIJA PEPĐONOVIĆ  - BAR
19.MOMO RAJKOVIĆ -PODGORICA
20.DUŠKO VUKČEVIĆ -PODGORICA 

21.ZORKA MILIKIĆ -PODGORICA
22.BRANKA KALUĐEROVIĆ - DANILOVGRAD
23.VUKICA GORČEVIĆ - ORAHOVAC
24.RUMICA RADULOVIĆ -PODGORICA
25. SONJA MERDOVIĆ - BAR
26.SNEŽANA BURIĆ -PODGORICA
27.KOVILJKA PEROVIĆ -PODGORICA
28.BOJAN STIJOVIĆ -PODGORICA
29.MIRKO RAKONJAC – BIJELO POLJE
30.ZDRAVKA VUJOVIĆ -PODGORICA
31.VESELINKA KOVAČEVIĆ -PODGORICA
32.MILKA SIMOVIĆ - PLJEVLJA
33.DANKA PAVIĆEVIĆ - DANILOVGRAD
34.DRAGICA KILIBARDA - NIKŠIĆ
35.MILE ĐIKANOVIĆ - NIKŠIĆ
36.NADA GAJEVIĆ -PODGORICA
37. BOGDAN MIĆOVIĆ -PODGORICA
38.BOŽO GRBAVČEVIĆ -PODGORICA
39.DŽEMAL LIČINA -PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11