12
Aug

Spisak gostiju za javno izvlačenje 16.08.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.VESELINKA KOVAČEVIĆ-PODGORICA
2.JAKOV DAMJANOVIĆ -PODGORICA
3.BOŠKO VIDAKOVIĆ - BAR
4.BORA JOVANOVIĆ -PODGORICA
5.MIRSADA AVDIJAJ -PODGORICA
6.LANA ĐURIĆ -PODGORICA
7.ĐULIJA VUKČEVIĆ -PODGORICA
8.GRUJO VELJIĆ - BERANE
9.KRSTO OROVIĆ - BAR
10.DIMO RADULOVIĆ -PODGORICA
11.LUKA SEKULIĆ -PODGORICA
12.VLADO RAKOČEVIĆ -PODGORICA
13.MIRA BUKILIĆ -PODGORICA
14.IVONA POPOVIĆ - CETINJE
15.SMAIL IBRAHIMOVIĆ -PODGORICA
16.GROZDANA OBRENIĆ -PODGORICA
17.LUJO BORIČIĆ -PODGORICA
18.PERSIDA ĐUKIĆ -PODGORICA
19.MILKA ILIĆ -PODGORICA
20.ZORKA MILIKIĆ -PODGORICA 

21.ADO LIČINA -PODGORICA
22.MILKA SMOLOVIĆ - PLJEVLJA
23.MILO ĐUKIĆ -PODGORICA
24.DŽEMAL LIČINA -PODGORICA
25.OGNJEN BOŠKOVIĆ – BIJELO POLJE
26.ANA MARKOVIĆ - DANILOVGRAD
27.VERA ČABARKAPA - GRADINA
28.MIHAILO ĐUROVIĆ -PODGORICA
29.VELIZAR MERDOVIĆ - BAR
30.RADE PERIĆ - NIKŠIĆ
31.ADO LIČINA -PODGORICA
32.GROZDANA OBRENIĆ - PLJEVLJA
33.MILAN MIRIĆ - BAR
34.DANKA STAMATOVIĆ -PODGORICA
35.VUK  BOŠKOVIĆ – BIJELO POLJE
36.NIKOLINA MILAČIĆ -PODGORICA
37.RUŽA MARKOVIĆ -PODGORICA
38.MILA VUKIĆEVIĆ - PLJEVLJA
39.MILKA MEDIĆ -PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11