27
Sep

Spisak gostiju za javno izvlačenje 30.09.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. NIKOLA LAKOČEVIĆ - PODGORICA
2.TATJANA ČOLOVIĆ - PODGORICA
3.ZORAN BELIĆ - PODGORICA
4.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
5.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
6.BOSA ĐURKOVIĆ - NIKŠIĆ
7.DESANKA MILONJIĆ - PODGORICA
8.MILOŠ STIJEPOVIĆ - PODGORICA
9.RADOICA POPOVIĆ - DANILOVGRAD
10.DEJAN ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
11.DRAGO OSTOJIĆ - PODGORICA
12.KAĆA SEKULIĆ - PODGORICA
13.PETAR PALIĆ - PODGORICA
14.BOŽINA LAKOVIĆ - PODGORICA
15.LUKA DRAŠKOVIĆ - PODGORICA
16.BOJANA JOVETIĆ - PERAST
17.TOMISLAV ĐURIŠIĆ - NIKŠIĆ
18.UROŠ MIRKOVIĆ – PLJEVLJA
19.ANA POPOVIĆ - PODGORICA
20.PREDRAG MARKOVIĆ - PODGORICA 

21.ANDREJ ĐURIŠIĆ - NIKŠIĆ
22.MARTIN KALJAJ - TUZI
23.NADA POPOVIĆ - DANILOVGRAD
24.ŠĆEPAN LAKOVIĆ - PODGORICA
25.DRAŠKO ĆAPIN - PODGORICA
26.GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
27.MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA
28.ĐURĐINA ILIĆ - PODGORICA
29.BOŽINA LAKOVIĆ - PODGORICA
30.ANIKA LAKIĆ - PODGORICA
31.MARIJA BOJOVIĆ - PODGORICA
32.DRAGOLJUB BOJOVIĆ - PODGORICA
33.STEFAN MUGOŠA - PODGORICA
34.VEKŠA PEJOVIĆ - PODGORICA
35.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
36.SLOBODAN KAŠĆELAN - CETINJE
37.ZORAN RAONIĆ - PODGORICA
38.NINO LAKIĆ - PODGORICA
39.RUMICA RADULOVIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11