11
Oct

Spisak gostiju za javno izvlačenje 14.10.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.ZLATANA DAMJANOVIĆ - PODGORICA
2.VUKICA RAJOVIĆ - SPUŽ
3.VOJKA LABOVIĆ - PODGORICA
4.MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
5.JADRANKA GVOZDENOVIĆ - PODGORICA
6.OLIVERA NILEVIĆ - PODGORICA
7.VESELINKA RADULOVIĆ - PODGORICA
8.DUŠKO ŠUKOVIĆ – BIJELO POLJE
9.MILA NIŠAVIĆ - PODGORICA
10.SARA KRNIĆ - PODGORICA
11.IVANA MILIĆ - BAR
12.PETAR MRŠULJA - PRČANJ
13.LUKA LUČIĆ - KOTOR
14.BILJANA MARIJANOVIĆ - PLJEVLJA
15.VIKTORIA ĐUKIĆ - PODGORICA
16.LANA ĐURIĆ - PODGORICA
17.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
18.FILIP VUKČEVIĆ - PODGORICA
19.VESNA GAJEVIĆ - PODGORICA
20.GOJKO NIKOLIĆ - NIKŠIĆ 

21.DESANKA MILONJIĆ - PODGORICA
22.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
23.MILA NIŠAVIĆ - PODGORICA
24.JADRANKA GVOZDENOVIĆ - PODGORICA
25.RUŽA ŽARIĆ - PERAST
26.NOVAK JOKSOVIĆ – BIJELO POLJE
27.SUZANA KRASNIĆ - PODGORICA
28.RADA BOJANIĆ - TIVAT
29.MILAN STOJANOVIĆ - PODGORICA
30.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
31.LUKA SEKULIĆ - PODGORICA
32.DOBRINKA KOVAČIĆ - RISAN
33.TOMISLAV ĐURIŠIĆ - NIKŠIĆ
34.VESNA JANKOVIĆ - PODGORICA
35.DRAGO ĐUKIĆ - ULCINJ
36.ĐURĐINA VUKČEVIĆ - PODGORICA
37.ANDRIJANA MILATOVIĆ - DANILOVGRAD
38.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
39.SREĆKO LJUMOVIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11