18
Oct

Spisak gostiju za javno izvlačenje 21.10.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.OLGA ĐUROVIĆ -PLUŽINE
2.DARKO OSTOJIĆ - PODGORICA
3.VIOLETA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
4.LUKA SEKULIĆ - PODGORICA
5.MIRSADA AVDIJAJ - PODGORICA
6.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
7.MARIJA MUHADINOVIĆ - CETINJE
8.ANA USKOKOVIĆ - PODGORICA
9.FAZA AVDIJAJ - PODGORICA
10.MITRA OTOVIĆ - PODGORICA
11.DANKA RAKIĆ - BAR
12.DRAGAN ĐIKANOVIĆ - NIKŠIĆ
13.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
14.VESNA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
15.BOŽANA ČOLOVIĆ - PLJEVLJA
16.SENKA KNEŽEVIĆ - PODGORICA
17.RUMICA RADULOVIĆ - NIKŠIĆ
18.MILOŠ DABANOVIĆ - PODGORICA
19.DRAŽEN ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
20.MILKA DRAGOVIĆ - DANILOVGRAD 

21.DANICA LUKAČEVIĆ - PODGORICA
22.VOJIN BALJEVIĆ - PODGORICA
23.FAZA AVDIJAJ - PODGORICA
24.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
25.DRAGIŠA ĐURAŠKOVIĆ - PODGORICA
26.KRISTINA IVOVIĆ - BAR
27.ANICA POPOVIĆ - PODGORICA
28. NEBOJŠA IVOVIĆ - BAR
29.IVAN IVANOVIĆ - PODGORICA
30.TOMISLAV ĐURIŠIĆ - NIKŠIĆ
31.SONJA PELEVIĆ - PODGORICA
32.VESNA KOVAČEVIĆ - PODGORICA
33.BOGDAN BIGOVIĆ - PODGORICA
34.MIRA ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
35.NADA ĐURIŠIĆ - PODGORICA
36.SAMIR AVDIJAJ - PODGORICA
37.DRAŽEN BULATOVIĆ - PODGORICA
38.LULA KUJOVIĆ - PODGORICA
39.RUMICA BULATOVIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11