11
Nov

Spisak gostiju za javno izvlačenje 15.11.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.RUMICA RADULOVIĆ - DANILOVGRAD
2.ADO LIČINA - PODGORICA
3.BILJANA MARIJANOVIĆ - PLJEVLJA
4.DRAGICA SEKULIĆ - PODGORICA
5.ĐINA VUJOVIĆ - PODGORICA
6.ILIJA MARKOVIĆ - CETINJE
7.NADA GAJEVIĆ - PODGORICA
8.DRAGOLJUB BOJOVIĆ - PODGORICA
9.MIJAT KRSTOVIĆ - PODGORICA
10.DRAGO ĐUKIĆ - ULCINJ
11.DANA KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
12.MILA NIŠAVIĆ - PODGORICA
13.ANIKA LAKIĆ - PODGORICA
14.ŠĆEPAN TEPAVČEVIĆ - NIKŠIĆ
15.RADMILA DEDOVIĆ - PODGORICA
16.ZORAN JOVIČIĆ - PODGORICA
17.STANISLAVA LOPIČIĆ - PODGORICA
18.MARKO KRSTOVIĆ - PODGORICA
19.MIOMIR MITROVIĆ - PODGORICA
20.ILIJA MARKOVIĆ - CETINJE 

21.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
22.MARKO KRSTOVIĆ - PODGORICA
23.MILA SALIĆ - PODGORICA
24.ANA BARAĆ - PODGORICA
25.DESANKA MILONJIĆ - PODGORICA
26.MILENA MILAČIĆ - PODGORICA
27.OLGA ĐUROVIĆ – HERCEG NOVI
28.STANKA BOŽOVIĆ - NJEGUŠI
29.RADMILA JANKOVIĆ - PODGORICA
30.DRAGO KRSTOVIĆ - PODGORICA
31.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
32.SVETLANA DRAGOVIĆ - PODGORICA
33.TEA AVDIJAJ - PODGORICA
34.GROZDANA OBRENIĆ- PODGORICA
35.KATJA SEKULIĆ - PODGORICA
36.VLADO RAKOČEVIĆ - PODGORICA
37.MILA SALIĆ - PODGORICA
38.OLIVERA SIMIĆ - PODGORICA
39.FAZA AVDIJAJ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11