25
Nov

Spisak gostiju za javno izvlačenje 29.11.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1.DRAGICA BORIČIĆ - PODGORICA
2.NATAŠA ROGANOVIĆ - NIKŠIĆ
3.KAĆA JANKOVIĆ - PODGORICA
4.HELENA DEDOVIĆ - PODGORICA
5.PETAR DULOVIĆ - KOLAŠIN
6.BLAŽO KALEZIĆ - PODGORICA
7.DEJAN ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
8.KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
9.DAMJAN KAPOR - PODGORICA
10.MILAN STOJANOVIĆ - PODGORICA
11.JANA MARAŠEVIĆ - PODGORICA
12.DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
13.MIRA ĐUROVIĆ - LAZINE
14.DRAGO OSTOJIĆ - PODGORICA
15.OLGA ĐUROVIĆ – HERCEG NOVI
16.JELENA SALIĆ - PODGORICA
17.ANDREJ ĐURIŠIĆ - NIKŠIĆ
18.SONJA KUKANJAC - NIKŠIĆ
19.LJUBICA MILIĆ - BAR
20.NATAŠA KAŠĆELAN - CETINJE 

21.BORIS MERDOVIĆ - BAR
22.ĐINA VUJOVIĆ - PODGORICA
23.ROSA BAJZEK - PODGORICA
24.RUŽA POPOVIĆ - DANILOVGRAD
25.RUŽICA KRIVOKAPIĆ - PODGORICA
26.ANDREA KASOM - PODGORICA
27.ĐINA KRIVOKAPIĆ - CETINJE
28.HELENA DEDOVIĆ - PODGORICA
29.DEJAN ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
30.SENKA RAIČKOVIĆ - PODGORICA
31.MARTINA POPADIĆ - PODGORICA
32.ISIDORA MILATOVIĆ - DANILOVGRAD
33.SAVO MIJUŠKOVIĆ - PODGORICA
34.JAGOŠ LAKČEVIĆ - PODGORICA
35.VASILJKA BURZAN - PODGORICA
36.DEJAN ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
37.SAVO KUSTUDIĆ - BIJELA
38.BORIŠA DRAGOJEVIĆ - PODGORICA
39.HAJRIJA KOČAN - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11