29
Nov

Spisak gostiju za javno izvlačenje 02.12.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. KOVILJKA PEROVIĆ - PODGORICA
2.RUŽA KADOVIĆ - NIKŠIĆ
3.BORIS MERDOVIĆ - BAR
4.DRAGICA PEKOVIĆ - PODGORICA
5.DRAGIŠA ĐUKOVIĆ - PODGORICA
6.VASILJKA NIKOLIĆ - CETINJE
7.RADMILA ĆAĆIĆ - DANILOVGRAD
8.NEBOJŠA IVOVIĆ - BAR
9.RUMICA RADULOVIĆ - DANILOVGRAD
10.TATIJANA ŠIPIĆ - ULCINJ
11.MIHAILO ĐUROVIĆ - NIKŠIĆ
12.MILA PEJOVIĆ - NIKŠIĆ
13.TINA KRASNIĆ - PODGORICA
14.DIMO RADULOVIĆ - PODGORICA
15.DESA GAJEVIĆ - PODGORICA
16.VELIMIR PEROVIĆ - NIKŠIĆ
17.GROZDANA OBRENIĆ - PODGORICA
18.VUKICA CMILJANIĆ - PODGORICA
19.MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA
20.MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA 

21.NADA PAVIĆEVIĆ - PODGORICA
22.OLGA ĐUROVIĆ - PLUŽINE
23.HAJRIJA KOČAN - PODGORICA
24.JAKOV DAMJANOVIĆ - PODGORICA
25.RADE PERIĆ - NIKŠIĆ
26.NADA ĐURIĆ - PODGORICA
27.NIKOLA LAKOČEVIĆ - PODGORICA
28.RATKO FURTULA - BIJELO POLJE
29.MILENA RADOVIĆ - PODGORICA
30.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
31.MIHAILO ĐUROVIĆ - PODGORICA
32.GRUJO VELJIĆ - PODGORICA
33.LANA ĐURIĆ - PODGORICA
34.BATRIĆ BATRIĆEVIĆ - PODGORICA
35.ZORICA ĆUIĆ - PODGORICA
36.RUMICA RADULOVIĆ - NIKŠIĆ
37.RATKO KEKOVIĆ - PODGORICA
38.MIRJANA PETANOVIĆ - PODGORICA
39.MILENA ĐURIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11