16
Dec

Spisak gostiju za javno izvlačenje 20.12.2016. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. DRAGICA MARKOVIĆ - CETINJE
2.GRUJO VELJIĆ - BERANE
3.MILA ĐURIĆ - PODGORICA
4.DANICA OSTOJIĆ - PODGORICA
5.DANICA KOLJENŠIĆ - DANILOVGRAD
6.ANA RAŠOVIĆ - FUNDINA
7.NINA ĆAĆIĆ - DANILOVGRAD
8.BLAŽO KALEZIĆ - PODGORICA
9.MILOŠ KOVAČEVIĆ - NIKŠIĆ
10.MARA BABIĆ - NIKŠIĆ
11.SUZANA FILIPIĆ - PODGORICA
12.VOJISLAVKA VUKOVIĆ - NIKŠIĆ
13.VESNA BERILAŽIĆ - PODGORICA
14.MILA MAJIĆ - PODGORICA
15.BLAGOTA STANOJEVIĆ - PODGORICA
16.HAJDANA BRKOVIĆ - PODGORICA
17.SMAIL IBRAHIMOVIĆ - PODGORICA
18.LJUBO DUDUKOVIĆ - PODGORICA
19.MIHAILO ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
20.LIDIJA TEŠANOVIĆ - PLJEVLJA 

21.MILKA ĐIKANOVIĆ - NIKŠIĆ
22.JANA MARAŠEVIĆ - PODGORICA
23.STANICA MARKOVIĆ - DANILOVGRAD
24.DANKA PAVIĆEVIĆ - DANILOVGRAD
25.DRAGO KRSTOVIĆ - PODGORICA
26.DOBRILO ČABARKAPA - PLJEVLJA
27.RUMICA RADULOVIĆ - BAR
28.KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA
29.MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA
30.MIRA ĐUROVIĆ - DANILOVGRAD
31.PERSIDA ĐUKIĆ - PODGORICA
32.ANA POPOVIĆ - PODGORICA
33.VERA ČABARKAPA - PLJEVLJA
34.MILEVA GAJEVIĆ - PODGORICA
35.IRENA STOJANOVIĆ - KRAŠIĆI
36.DRAGO KRSTOVIĆ - PODGORICA
37.PERSA ĐALOVIĆ - PODGORICA
38.MILA FURTULA - DANILOVGRAD
39.DRAGO KRSTOVIĆ - PODGORICA 

 

 

 

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11