06
Jan

Spisak gostiju za javno izvlačenje 9.1.2015. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. MARINA VIČEVIĆ - KOTOR
2. TATJANA RADEVIĆ - PODGORICA
3. VESNA MILIKIĆ - KOTOR
4. ANDREA KALEZIĆ - PODGORICA
5. SLAVICA MARKOVIĆ - PODGORICA
6. MILKA DRAGOVIĆ - DANILOVGRAD
7. DARKO ŽARIĆ - PODGORICA
8. MILEVA KANDIĆ - PODGORICA
9. DEJAN PALIĆ - PODGORICA
10. STANKA RAKOČEVIĆ - PODGORICA
11. MILUŠA RAIČEVIĆ - PODGORICA
12. MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA
13. SLOBODAN PETROVIĆ - BULJARICA
14. ILIJA MARKOVIĆ - CETINJE
15. MILICA CMILJANIĆ - PODGORICA
16. MILAN BARAC - PODGORICA
17. VELJKO BOŠKOVIĆ - CETINJE
18. DEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
19. SARA PEPĐONOVIĆ - BAR
20. ISMET KRNIĆ - BAR

 

21. DAEJAN ĐUROVIĆ - LAZINE
22. SNEŽA MARKOVIĆ - KOLAŠIN
23. JELENA JEKNIĆ - KOLAŠIN
24. LUKA LUČIĆ - KOTOR
25. KARMEN ĐURIŠIĆ - PODGORICA
26. VESNA BOŽOVIĆ - NJEGUŠI
27. GOJKO RADUSINOVIĆ - PODGORICA
28. ZORAN JOVETIĆ - CETINJE
29. RADOMIR VUJOŠEVIĆ - KOTOR
30. MILENA POPOVIĆ - KOTOR
31. RADOMIR ĐUROVIĆ - CETINJE
32. OLGA ĐUROVIĆ - CEROVO
33. PETAR MILAČIĆ - CETINJE
34. PRENČA BRISKOVIĆ - ULCINJ
35. DARINKA BOŽOVIĆ - CETINJE
36. SEJDELA LJULJANOVIĆ - PODGORICA
37. HASAN LJULJANOVIĆ - PODGORICA
38. STANKA BRNOVIĆ - PODGORICA
39. RADOSAV BULATOVIĆ - PODGORICA

 
Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11