09
Jan

Spisak gostiju za javno izvlačenje 13.1.2015. godine

MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA DOBITAK

1. BANE KAŽIĆ - PODGORICA
2. JULKA VELJIĆ – BERANE
3. DUŠAN PERIŠIĆ – CETINJE
4. TANJA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
5. NEĐELJKO ILIĆ – PODGORICA
6. STANKA RADULOVIĆ – PODGORICA
7. MARIJA JEKNIĆ – PODGORICA
8. ZORKA MIHALJEVIĆ – PODGORICA
9. PERSIDA ĐUKIĆ – PODGORICA
10. ANA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
11. JANKO PAVLOVIĆ – PODGORICA
12. LANA ZAVIŠIĆ – BAR
13. KATALIN MILADINOVIĆ – PODGORICA
14. STANICA MILIĆ – PODGORICA
15. JOVANA POPOVIĆ – PODGORICA
16. ZDENKA GRUM – PODGORICA
17. NADA JOVIČIĆ – PODGORICA
18. JOVANA ĐUROVIĆ – CETINJE
19. NIKOLINA ĐURIŠIĆ – PODGORICA
20. OLGA PELCER - PODGORICA

 

21. NENAD KALČIĆ – BAR
22. SABRO ŠABOVIĆ – PODGORICA
23. SAVIĆ DENDIĆ – NIKŠIĆ
24. NIKOLA LAKIĆ – PODGORICA
25. VASILJKA BURZAN – PODGORICA
26. MILENA JOVANOVIĆ – SPUŽ
27. STANKA BRNOVIĆ – PODGORICA
28. DALIBORKA KORAĆ – PODGORICA
29. STANUŠA JAŠOVIĆ – PODGORICA
30. LINA ĆAĆIĆ – DANILOVGRAD
31. NAĐA GUZINA – NIKŠIĆ
32. ZORKA MIHALJEVIĆ – PODGORICA
33. LAZAR VUKMANOVIĆ – BAR
34. BOŽANA DRAGOVIĆ – PODGORICA
35. OLJA ĐUKIĆ – PODGORICA
36. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
37. MILOŠ MITRIĆ – NIKŠIĆ
38. VUKOSAVA RADULOVIĆ – PODGORICA
39. RADOSAV BULATOVIĆ - PODGORICA

 

 
Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11