30
Aug

Obavještavaju se akcionari privrednog društva Lutrija Crne Gore a. d. Podgorica da će se isplata dividende za 2015. godinu vršiti od dana 01. 09. 2016. godine, preko poslovnih jedinica Hipotekarne banke a. d. Podgorica u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara privrednog društva Lutrija Crne Gore a. d. Podgorica djel. br. 6535 od 11. 07. 2016. godine, a prema spisku vlasnika hartija od vrijednosti na dan 28. 06. 2016. godine izdatog od Centralne Depozitarne Agencije a. d. Podgorica.

Loto 7/33:


Loto 7/36:
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 26
 • 29
 • 32


Loto 7/39:
 • 1
 • 2
 • 13
 • 15
 • 25
 • 33
 • 35


Loto 7/42:
 • 7
 • 9
 • 11
 • 15
 • 21
 • 32
 • 39


Loto 7/21
 • 9
 • 5
 • 8
 • 13
 • 21
 • 10
 • 19
 • 11