Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 79. KOLU OD 03.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
61 000 € 5 500
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 78 KOLO LOTO 7/33 OD 30.09.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 02   08   12   17   26   27   31
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
2.238,00€
----------------------
1.119,00€
----------------------
235,70€
----------------------
59.818,70€
----------------------
60.054,40€
----------------------
5.156,18€
----------------------
290,92€
----------------------
56,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 1 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 56 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -  MARINA VICEVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
60.054,40€
----------------------
5.156,18€
----------------------
290,92€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 79. KOLU OD 03.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 000 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 78. KOLO LOTO 7/36 OD 30.09.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  01  02   08   15   19   30   33  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.431,00€
-----------------------
715,50€
-----------------------
14,65€
---------------------- 
198.039,43€
-------------------
198.054,08€
-----------------------
669,79€
-----------------------
192,34€
-----------------------
20,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 20 dobitak
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - TEA I VUK VULETIC
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.054,08€
----------------------
669,79€
--------------------
96,17€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 79. KOLU OD 03.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 78. KOLO LOTO 7/39 OD 30.09.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 11   16   17   26    30   38   39
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
4.093,00€
-----------------------
2.046,50€
-----------------------
 3,95€
-----------------------
337.060,85€
-----------------------
337.064,80€
-----------------------
2.757
,96€
-----------------------
58,22€
-----------------------
37,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 37 dobitka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -BILJANA MEMAROVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.064,80€
----------------------
2.757,96€
---------------------
58,22€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 79 KOLU OD 03.10.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 450 € 3 500 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 79. KOLU OD 03.10.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 78. KOLO LOTO 7/42 OD 30.09.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 05   13   26    28    29    31   37  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
315,00€
-----------------------
157,50€
-----------------------
3.377,10€
-----------------------
411,40€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
3.377,10€
----------------------
411,40€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. VOJKA ČEJOVIĆ - PODGORICA
2. BOJAN LABOVIĆ - PODGORICA
3. BANE KAŽIĆ – PODGORICA
4. DAVID VASOVIĆ – PRČANJ
5. BOSKO ĐUKANOVIĆ – PODGORICA
6. VIDOSAVA BOŽOVIĆ – DANILOVGRAD
7. HASAN LJULJANOVIĆ – PODGORICA
8. MIRA MIRIĆ – PODGORICA
9. SENKA KNEŽEVIĆ – PODGORICA
10. BOŽIDARKA TODOROVIĆ – PODGORICA
11. RADOMIR ĐUROVIĆ – CETINJE
12. JOVANKA ĐUROVIĆ – BAR
13. ZLATA BULAJIĆ – KOTOR
14. DRAGOLJUB KEKOVIĆ – PODGORICA
15. MILOŠ DABANOVIĆ – PODGORICA
16. NADA POPOVIĆ – DANILOVGRAD
17. ANDRIJA VUKIĆEVIĆ – PODGORICA
18. STANUŠA MUTAVČIĆ – PODGORICA
19. ZORKA MILIKIĆ – PODGORICA
20. DRAGOLJUB VUKČEVIĆ - PODGORICA


  21. JOLANDA PAJOVIĆ – KOTOR
22. ACO BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
23. VANJA GOPČEVIĆ – PODGORICA
24. VOJISLAV MUGOŠA – PODGORICA
25. JOVAN KALČIĆ – BAR
26. VESNA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
27. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
28. MILA MILATOVIĆ – PODGORICA
29. VELIMIR KRSTOVIĆ – MOJANOVIĆI
30. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
31. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
32. ROSA JOVOVIĆ – NIKŠIĆ
33. SOFIJA BRACANOVIĆ – PODGORICA
34. DRAŠKO DEDOVIĆ – PODGORICA
35. OGNJEN PEROVIĆ – PODGORICA
36. MILKA ANDRIĆ – KOTOR
37. SOFIJA RADULOVIĆ – PODGORICA
38. MATIJA PEJOVIĆ – NIKŠIĆ
39. TOŠO MAJSTOROVIĆ – HERCEG NOVI