Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 86. KOLU OD 28.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
62 000 € 7 500
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 85 KOLO LOTO 7/33 OD 24.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 02   10   14   15   25   28   32
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.950,00€
----------------------
975,00€
----------------------
192,50€
----------------------
61.155,10€
----------------------
61.347,60€
----------------------
7.085,86€
----------------------
260,20€
----------------------
32,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  32 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - SVETO BRAJOVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
61.347,60€
----------------------
7.085,86€
----------------------
130,10€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 86. KOLU OD 27.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 500 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 85. KOLO LOTO 7/36 OD 24.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  02  07   12   13   15   21   31  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.057,00€
-----------------------
528,50€
-----------------------
3,55€
---------------------- 
198.068,98€
-------------------
198.072,53€
-----------------------
886,22€
-----------------------
140,38€
-----------------------
19,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 19 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - PETRANA SMOLOVIC
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.072,53€
----------------------
886,22€
--------------------
70,19€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 86. KOLU OD 27.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 85. KOLO LOTO 7/39 OD 24.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 10   16   18   23   28   30 33
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.241,00€
-----------------------
1.620,50€
-----------------------
 1,15€
-----------------------
337.089,40€
-----------------------
337.090,55€
-----------------------
651
,66€
-----------------------
435,74€
-----------------------
45,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  45 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - LJUBOMIR BOZOVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.090,55€
----------------------
651,66€
---------------------
435,74€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 86 KOLU OD 27.10.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 4 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 86. KOLU OD 27.10.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 85. KOLO LOTO 7/42 OD 24.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 16   19   20    24    25    32   40  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
237,00€
-----------------------
118,50€
-----------------------
3.678,15€
-----------------------
107,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
3.678,15€
----------------------
107,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. SONJA MERDOVIĆ – BAR
2. BORIS BOROVIĆ – PLEVLJA
3. SOFIJA ŠARANOVIĆ - PODGORICA
4. CVIJETA BOGETIĆ – DANILOVGRAD
5. KOVILJKA KREMANOVIĆ – PODGORICA
6. UROŠ MIRKOVIĆ – PLJEVLJA
7. DESANKA MUHADINOVIĆ – CETINJE
8. DEJANA BOJANIĆ – PODGORICA
9. BRANISLAVA MARKOVIĆ – CETINJE
10. GRUJOVELJIĆ – BERANE
11. DANILO KOKOVIČ – PODGORICA
12. MILICA JELUŠIĆ – NIKŠIĆ
13. ZORKA PEJOVIĆ – CETINJE
14. SLAVKO BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
15. VIDOSAVA POPOVIĆ – CETINJE
16. RADMILA RAKČEVIĆ – PODGORICA
17. MILA PEJOVIĆ – NIKŠIĆ
18. GRUJO VELJIĆ – BERANE
19. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
20. VASILJKA VUKČEVIČ - PODGORICA

  21. DUŠAN JOVANOVIĆ – NIKŠIĆ
22. VASILJKA ŠĆEPANOVIĆ – PODGORICA
23. ANKA RADEVIĆ – PODGORICA
24. JAGOŠ LAKČEVIĆ – PODGORICA
25. PERKA PUŠONJA – PODGORICA
26. JELENA JOVANOVIĆ – PODGORICA
27. GORDANA SEKULIĆ – PODGORICA
28. MILIJANA KUZMAN – ULCINJ
29. SONJA FABJANIĆ – PODGORICA
30. ŠERIF ALKOVIĆ – PODGORICA
31. FRANO STJEPČEVIĆ – TIVAT
32. LUKA JELUŠIĆ – NIKŠIĆ
33. MARIJA VUJAČIĆ – PODGORICA
34. DUNJA SUBOTIĆ – KOTOR
35. ĐORĐA SUBOTIĆ – KOTOR
36. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
37. DRAGO OSTOJIĆ – PODGORICA
38. ANDREA KALEZIĆ – PODGORICA
39. BORIS MERDOVIĆ - BAR