Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 61. KOLU OD 01.08.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
58 000 € 2 000
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 60. KOLO LOTO 7/33 OD 29.07.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 01  10   12   14   16   17   20
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.442,00
----------------------
721,00€
----------------------
116,30€
----------------------
57.642,20€
----------------------
57.758,50€
----------------------
1.569,42€
----------------------
190,68€
----------------------
28,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 3 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 28 dobitka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - POPOVIC DANILO
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
57.758,50€
----------------------
1.569,42€
----------------------
63,56€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 61. KOLU OD 01.08.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
198 000 € 1 000 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 60. KOLO LOTO 7/36 OD 29.07.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  08   11   12   18   21   27   28  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.427,00€
-----------------------
713,50€
-----------------------
14,05€
---------------------- 
197.964,78€
-------------------
197.978,83€
-----------------------
187,50€
-----------------------
345,64€
-----------------------
14,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 14 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - ILIJA MARKOVIC
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
197.978,83€
----------------------
187,50€
--------------------
172,82€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 61. KOLU OD 01.08.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 60. KOLO LOTO 7/39 OD 29.07.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 03   12   17   30    32   38   39
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
4.652,00€
-----------------------
2.326,00€
-----------------------
   2,80€
-----------------------
337.010,60€
-----------------------
337.013,40€
-----------------------
4.833,06€
-----------------------
138,48€
-----------------------
32,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – 1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  4 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 32 dobitak
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - 
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.013,40€
----------------------
4.833,06€
---------------------
34,62€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
0,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 61 KOLU OD 01.08.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 3 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 61. KOLU OD 01.08.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 60. KOLO LOTO 7/42 OD 29.07.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 01    06   08    14    24    28  38  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
321,00€
-----------------------
160,50€
-----------------------
2.584,65€
-----------------------
58,80€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
2.584,65€
----------------------
58,80€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. MILOŠ DRAĐKOVIĆ - PODGORICA
2. LAZO ČOKORILO – NIKŠIĆ
3. VESNA KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
4. SENKA RAIČKOVIĆ – PODGORICA
5. SAVO VUJOVIĆ – CETINJE
6. JOVANA ŽARIĆ – PODGORICA
7. MILOŠ JOVIĆEVIĆ – PODGORICA
8. DALIBORKA KOVAČIĆ – RISAN
9. MILAN BARAC – PODGORICA
10. MIRJANA HRISTOV – BAR
11. MARINA VUČEVIĆ – KOTOR
12. OLGA POPOVIĆ – CETINJE
13. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
14. VOJISLAVKA JOVANOVIĆ – CETINJE
15. MILAN BARAC – PODGORICA
16. VELJKO ĐOKOVIĆ – BIJELA
17. SAVO VUKČEVIĆ – PODGORICA
18. SANJIN BAGAŠ – KOLAŠIN
19. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
20. JOVANKA ČOKORILO - NIKŠIĆ


  21.MAGDOLNA SAVELJIĆ - PODGORICA
22. VLADIMIR JAŠOVIĆ - PODGORICA
23. KATARINA RISTIĆ – BAR
24. IVAN POPOVIĆ - CETINJE
25. ILIJA KOVAČEVIĆ – BAR
26. MALIŠA RADOŠEVIĆ – PODGORICA
27. OLGA BASTAĆ – CETINJE
28. DAMJAN LAKOVIĆ – PODGORICA
29. DEJAN PAPIĆ – PODGORICA
30. LENKA OBRADOVIĆ – PODGORICA
31. DANICA ĆERANIĆ – CETINJE
32. FILIP KRUNIĆ – PODGORICA
33. VOJISLAV KAŽIĆ – PODGORICA
34. STANA RADUNOVIĆ – PODGORICA
35. SENKA RAIČKOVIĆ – PODGORICA
36. RADOJE NIKOLIĆ – PODGORICA
37. DRAGICA SEKULIĆ – PODGORICA
38. MILICA CMILJANIĆ – PODGORICA
39. DUŠAN TURKOVIĆ - BAR