Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 93. KOLU OD 21.11.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
64 000 € 10 000
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 92 KOLO LOTO 7/33 OD 18.11.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 01   02   06  21   22   27   31
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.998,00€
----------------------
 999,00€
----------------------
199,70€
----------------------
62.803,80€
----------------------
63.003,50€
----------------------
9.498,12€
----------------------
261,72€
----------------------
45,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  45 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - MILICA PEROVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
63.003,50€
----------------------
9.498,12€
----------------------
130,86€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 93. KOLU OD 21.11.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 500 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 92. KOLO LOTO 7/36 OD 18.11.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  05  06   07   10   19   28   30  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
949,00€
-----------------------
474,50€
-----------------------
   2,35€
---------------------- 
198.092,53€
-------------------
198.094,88€
-----------------------
1.028,31€
-----------------------
127,26€
-----------------------
14,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – 1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 14 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje -  DRAGO DJUKIC
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.094,88€
----------------------
1.028,31€
--------------------
127,26€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 93. KOLU OD 21.11.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 92. KOLO LOTO 7/39 OD 18.11.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 10   11   19   23   26   29  36
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
2.916,00€
-----------------------
1.458,00€
-----------------------
  2,40€
-----------------------
337.104,15€
-----------------------
337.106,55€
-----------------------
1.185
,06€
-----------------------
393,44€
-----------------------
37,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  37 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - DRAGO OSTOJIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.106,55€
----------------------
1.185,06€
---------------------
196,72€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 93. KOLU OD 21.11.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 300 € 4 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 93. KOLU OD 21.11.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 92. KOLO LOTO 7/42 OD 18.11.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 09   12   15    19    28    30   36  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
207,00€
-----------------------
103,50€
-----------------------
3.936,00€
-----------------------
278,90€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
3.936,00€
----------------------
278,90€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. MARIJA BOJOVIĆ - PODGORICA
2. MILENA JEKNIĆ – KOLAŠIN
3. ZEF NIKOLIĆ – TUZI
4. MILJAN STANIŠIĆ – PODGORICA
5. SVETO BRAJOVIĆ – DANILOVGRAD
6. ČEDO ĐUKANOVIĆ – PODGORICA
7. JOKA ŠĆEKIĆ - PODGORICA
8. SAMIR IBRAHIMOVIĆ – PODGORICA
9. NAZA BIŠEVIĆ – BAR
10. MILEVA LJUMOVIĆ – PODGORICA
11. SLAĐAN SERAFIMOV – PODGORICA
12. VANJA BEZBRADICA – NIKŠIĆ
13. ZEF NIKOLIĆ – TUZI
14. LUKA NIKEZIĆ – PODGORICA
15. NIKOLA BRACANOVIĆ - PODGORICA
16. RADOSAV MARKOVIĆ – CETINJE
17. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
18. STANKA BATRIĆEVIĆ – CETINJE
19. SENKA GAZIVODA – PODGORICA
20. SONJA RAIČEVIĆ – PODGORICA  21. STANKA VUŠUROVIĆ – CETINJE
22. ŽADE JOVETIĆ – CETINJE
23. VELIMIR PEJOVIĆ – PODGORICA
24. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
25. PETAR MALOVIĆ – BIJELA
26. SAVO BRKOVIĆ – PODGORICA
27. RADOVAN RAŠOVIĆ – PODGORICA
28. JOVAN KALUĐEROVIĆ – PODGORICA
29. JAGOŠ LAKČEVIĆ – PODGORICA
30. MIA MIŠUROVIĆ – PODGORICA
31. MILEVA LJUMOVIĆ – PODGORICA
32. SLAVICA ĐURIČIĆ – PODGORICA
33. SAVO KUSTUDIĆ – BIJELA
34. MILAN BARAC – PODGORICA
35. SINIŠA BANJAC – DANILOVGRAD
36. ZDENKA GRUM – PODGORICA
37. VELINKA PIĆURIĆ – PODGORICA
38. IVANA JANKOVIĆ – PODGORICA
39. MILENKA ŠARAC – PODGORICA