Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 85. KOLU OD 24.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
62 000 € 7 000
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 84 KOLO LOTO 7/33 OD 21.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 07   08   09   19   20   29   32
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
2.108,00€
----------------------
1.054,00€
----------------------
216,20€
----------------------
60.938,90€
----------------------
61.155,10€
----------------------
6.795,56€
----------------------
277,92€
----------------------
43,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 4 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  43 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - JELENA KOVACEVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
61.155,10€
----------------------
6.795,56€
----------------------
69,48€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 85. KOLU OD 24.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 500 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 84. KOLO LOTO 7/36 OD 21.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  09  13   16   19   22   23   30  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.213,00€
-----------------------
606,50€
-----------------------
1,95€
---------------------- 
198.067,03€
-------------------
198.068,98€
-----------------------
875,65€
-----------------------
310,25€
-----------------------
27,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 5 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 27 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - GAVRILO DOSKOVIC
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.068,98€
----------------------
875,65€
--------------------
62,05€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 85. KOLU OD 24.10.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 84. KOLO LOTO 7/39 OD 21.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 03   05   16   18   23   32  36
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.756,00€
-----------------------
1.878,00€
-----------------------
 3,40€
-----------------------
337.086,00€
-----------------------
337.089,40€
-----------------------
598
,05€
-----------------------
6,63€
-----------------------
48,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  3 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  48 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - VERA RADONJIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.089,40€
----------------------
598,05€
---------------------2,21€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 85 KOLU OD 24.10.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 4 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 85. KOLU OD 24.10.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 84. KOLO LOTO 7/42 OD 21.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 02   09   12    21    24    33   39  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
266,00€
-----------------------
133,00€
-----------------------
3.642,60€
-----------------------
83,30€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
3.642,60€
----------------------
83,30€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. MILA MAJIĆ - PODGORICA
2. RUŽA MIĆUNOVIĆ – PODGORICA
3. SONJA MERDOVIĆ – BAR
4. ZORKA ČEJOVIĆ – PODGORICA
5. ZORICA KOSTIĆ – CETINJE
6. BILJANA MEMAROVIĆ – PODGORICA
7. RADMILA NIKOLIĆ – PODGORICA
8. STEFAN DOMAZETOVIĆ – DANILOVGRAD
9. SAVO NIKOČEVIĆ – BAR
10. MIRJANA RADEVIĆ – PODGORICA
11. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
12. MIJAT KRSTOVIĆ – PODGORICA
13. STANKA RAKOČEVIĆ – PODGORICA
14. SENKA KNEŽEVIĆ – PODGORICA
15. NADA JANKOVIĆ – DANILOVGRAD
16. ZARIJA AJKOVIĆ – PODGORICA
17. JELENA ROGANOVIĆ – PODGORICA
18. VUKOSAVA RADULOVIĆ – PODGORICA
19. BOSA RAKOVIĆ – PODGORICA
20. ANIKA CAKOVIĆ - PODGORICA
  21. MILA SAVIĆ - PODGORICA
22. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
23. MIRKO ĐERKOVIĆ – PODGORICA
24. BATRIĆ BATRIĆEVIĆ – PODGORICA
25. RISTO OBRADOVIĆ – NIKŠIĆ
26. BORIS MERDOVIĆ – BAR
27. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
28. MIRA BUKILIĆ – PODGORICA
29. NIKOLA MILIĆ – KOTOR
30. VESNA JOVANOVIĆ – PODGORICA
31. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
32. ANA USKOKOVIĆ – PODGORICA
33. LUKA IVANOVIĆ – PODGORICA
34. SLOBODANKA GOSPIĆ – TIVAT
35. FILIP VUKČEVIĆ – PODGORICA
36. RAJKA VUJOVIĆ – CETINJE
37. OLGA BASTAĆ – CETINJE
38. SVETOZAR GOLOVIĆ – KOTOR
39. DANIJELA VUČINIĆ - DANILOVGRAD