Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 09. KOLU OD 30.01.2015. god.  
SEDMICA ŠESTICA
67 000 € 2 500
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 08. KOLO LOTO 7/33 OD 27.01.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 05   16   18  28   29   31   32
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.363,00€
----------------------
 681,50€
----------------------
  104,45€
----------------------
66.052,85€
----------------------
66.157,30€
----------------------
1.952,72€
----------------------
185,62€
----------------------
13,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  13  dobitak
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - BALSA BAKIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
66.157,30€
----------------------
1.952,72€
----------------------
185,62€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 09. KOLU OD 30.01.2015. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 000 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 08. KOLO LOTO 7/36 OD 27.01.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 04   10   23    28   29   24   35  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.103,00€
-----------------------
551,50€
-----------------------
   0,45€
---------------------- 
198.173,08€
-------------------
198.173,53€
-----------------------
546,11€
-----------------------
149,22€
-----------------------
13,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 13 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - NADA VASIC
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.173,53€
----------------------
546,11€
--------------------
149,22€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
150,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 09. KOLU OD 30.01.2015. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 4 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 08. KOLO LOTO 7/39 OD 27.01.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 10   11   15   25   28   30  31
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.700,00€
-----------------------
1.850,00€
-----------------------
  5,00€
-----------------------
337.161,80€
-----------------------
337.166,80€
-----------------------
3.622,51€
-----------------------
8,04€
-----------------------
37,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 3 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  37dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -  KATARINA UJKIC
---------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.166,80€
----------------------
3.622,51€
---------------------
2,68€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 09. KOLU OD 30.01.2015. god.  
PETICA ŠESTICA
 500 € 1 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 09. KOLU OD 30.01.2015. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 08. KOLO LOTO 7/42 OD 27.01.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 01   02   06    08    26    27   35  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
240,00€
-----------------------
120,00€
-----------------------
73,80€
-----------------------
436,70€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka –nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
73,80€
----------------------
436,70€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. ZORKA DRAGANIĆ – NIKŠIĆ
2. MIRJANA RADEVIĆ - PODGORICA
3. VUJOŠ GOLUBOVIĆ – PODGORICA
4. BOŽANA DRAGOVIĆ – PODGORICA
5. GORAN KNEŽEVIĆ – CETINJE
6. BOJAN BULATOVIĆ – PODGORICA
7. MARINA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
8. NIKOLA RADUNOVIĆ – PODGORICA
9. PERSIDA ĐUKIĆ – PODGORICA
10. BRANKA BOJANIĆ – PODGORICA
11. IVA KNEŽEVIĆ – PODGORICA
12. SANDRA LJUMOVIĆ – PODGORICA
13. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
14. MILORAD DRECUN – CETINJE
15. BENJAMIN MULIĆ – TIVAT
16. DRAGO ĐUKIĆ – ULCINJ
17. BOSILJKA MARAŠ – PODGORICA
18. DESA KRSTOVIĆ – PODGORICA
19. LJUBOMIR MARTINOVIĆ - PODGORICA
20. RISTO OBRADOVIĆ - NIKŠIĆ  21. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
22. MILICA MARKOVIĆ – CETINJE
23. LUKA VUKOTIĆ – PODGORICA
24. ZORAN BELIĆ – PODGORICA
25. PETAR AVRAMOVIĆ – PODGORICA
26. SLOBODANKA ČENGIĆ – PODGORICA
27. DRAGOLJUB BOJOVIĆ – PODGORICA
28. MILENKO PRELEVIĆ – PODGORICA
29. MIRKO KUZMAN – ULCINJ
30. ZORKA RAIČEVIĆ – BERISLAVCI
31. HAJDANA KAPOR – BAR
32. VUKMAN NASTIĆ – PODGORICA
33. ENA PETRIČEVIĆ - PODGORICA
34. MILUTIN PIŽURICA – PODGORICA
35. RADOSAV BULATOVIĆ – PODGORICA
36. MARIJA MADŽGALJ – PODGORICA
37. SAVO MIJUŠKOVIĆ – PODGORICA
38. ESIJA SIJARIĆ – BERANE
39. VESNA ZEKOVIĆ - PODGORICA