Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 70. KOLU OD 02.09.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
59 000 € 3 500
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 69. KOLO LOTO 7/33 OD 29.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 02  09   13   14   18   19   32
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.717,00€
----------------------
858,50€
----------------------
157,55€
----------------------
58.586,90€
----------------------
58.744,45€
----------------------
3.154,35€
----------------------
225,98€
----------------------
36,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 36 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -STANISLAVKA MARKOVIC 
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
58.744,45€
----------------------
3.154,35€
----------------------
112,99€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 70. KOLU OD 02.09.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 000 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 69. KOLO LOTO 7/36 OD 29.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  04  07   13   15   24   25   28  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.480,00€
-----------------------
740,00€
-----------------------
2,00€
---------------------- 
197.999,53€
-------------------
198.021,53€
-----------------------
204,22€
-----------------------
353,56€
-----------------------
18,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 18 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - HADZIJA IBRAHIMOVIC
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.021,53€
----------------------
204,22€
--------------------
353,56€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 70. KOLU OD 02.09.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 69. KOLO LOTO 7/39 OD 29.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 13   15   16   17    28   33   36
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.929,00€
-----------------------
1.964,50€
-----------------------
 4,50€
-----------------------
337.038,45€
-----------------------
337.042,80€
-----------------------
1.416,96€
-----------------------
39,66€
-----------------------
26,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  1 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 26 dobitka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -  MILIJANA KUZMAN
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.042,80€
----------------------
1.416,96€
---------------------
39,66€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 70 KOLU OD 02.09.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 3 500 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 70. KOLU OD 02.09.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 69. KOLO LOTO 7/42 OD 29.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 01    02   05    06    31    32  36  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
313,00€
-----------------------
156,50€
-----------------------
2.981,70€
-----------------------
147,80€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
2.981,70€
----------------------
147,80€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. NEBOJŠA STOJISAVLJEVIĆ - PODGORICA
2. MILOSAVA RAIČEVIĆ – CETINJE
3. SAVO VUJOVIĆ – CETINJE
4. PETRANA SMOLOVIC – PODGORICA
5. JOVANKA GARDAŠEVIĆ – PODGORICA
6. PERO STOJANOVIĆ – PODGORICA
7. JOŠA LAKIĆEVIĆ – PODGORICA
8. PETAR BOKAN – NIKŠIĆ
9. VUČETA STOJANOVIĆ – PODGORICA
10. NEBOJŠA IVOVIĆ – BAR
11. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
12. BATRIĆ BATRIĆEVIĆ – PODGORICA
13. RADOŠ GOSPIĆ – TIVAT
14. ZARIJA AJKOVIĆ – PODGORICA
15. SIMA HRISTOV – BAR
16. BRANISLAVKA ĐUROVIĆ – PODGORICA
17. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
18. ŽELJKO MARTINOVIĆ – ANDRIJEVICA
19. RADA MARTINOVIĆ – CETINJE
20. VIDOSAVA OBRADOVIĆ - PODGORICA

  21. DRAGOLJUB LAKUŠIĆ – BERANE
22. ANA BULATOVIĆ – PODGORICA
23. MLADEN KAŽIĆ – PODGORICA
24. DRAŠKO ĆAPIN – PODGORICA
25. ŽELJKO MESIĆ – PODGORICA
26. KARMEN ĐURIŠIĆ – PODGORICA
27. LUKA SEKULIĆ – PODGORICA
28. VOJISLAV VUKOVIĆ – PODGORICA
29. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
30. NEĐELJKO DEDOVIĆ – KOTOR
31. MILJANA VUČELJIĆ – PODGORICA
32. RAJKO MUGOŠA – PODGORICA
33. MIRA ĐUROVIĆ – LAZINE
34. DRAGAN MATANOVIĆ – KOTOR
35. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
36. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
37. MILOŠ KOVAČEVIĆ – NIKŠIĆ
38. ANJA JANKOVIĆ – PODGORICA
39. MARIJA MADŽGALJ – PODGORICA