Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 19:30h                                    UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 17. KOLU OD 27.02.2015. god.  
SEDMICA ŠESTICA
68 000 € 3 500
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 16. KOLO LOTO 7/33 OD 24.02.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 01   04   14  17   22   24   30
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.603,00€
----------------------
 801,50€
----------------------
  140,45€
----------------------
66.948,45€
----------------------
67.088,90€
----------------------
3.426,36€
----------------------
401,52€
----------------------
32,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  32 dobitak
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -  MARIJA BOJOVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
67.088,90€
----------------------
3.426,36€
----------------------
401,52€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 19:30h                                    UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 17. KOLU OD 27.02.2015. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 000 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 16. KOLO LOTO 7/36 OD 24.02.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 18   20   21    23   28   29   34  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.224,00€
-----------------------
612,00€
-----------------------
   3,60€
---------------------- 
198.194,53€
-------------------
198.198,13€
-----------------------
752,35€
-----------------------
602,16€
-----------------------
10,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 10 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - ZORICA RAICEVIC
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.198,13€
----------------------
752,35€
--------------------
602,16€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 19:30h                                   UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 17. KOLU OD 27.02.2015. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 5 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 16. KOLO LOTO 7/39 OD 24.02.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 04  07   14   21   23   27  36
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.899,00€
-----------------------
1.949,50€
-----------------------
  4,85€
-----------------------
337.186,20€
-----------------------
337.191,05€
-----------------------
4.706,80€
-----------------------
26,00€
-----------------------
52,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 8 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 52 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -  VUKICA GOPCEVIC
---------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.191,05€
----------------------
4.706,80€
---------------------
3,25€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
50,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 19:30h                                    UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 17. KOLU OD 27.02.2015. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 1 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 17. KOLU OD 27.02.2015. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 16. KOLO LOTO 7/42 OD 24.02.2015. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 13   16   20   27    30    34   35  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
259,00€
-----------------------
129,50€
-----------------------
387,75€
-----------------------
52,90€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka –nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
387,75€
----------------------
  52,90€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 19:30h                                    UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. NADA JANKOVIĆ – DANILOVGRAD
2. DRAGICA BORIČIĆ - PODGORICA
3. ŽELJKA ĆEKLIĆ – BERANE
4. JOVAN KALČIĆ – BAR
5. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
6. STANKA RAKOČEVIĆ – PODGORICA
7. DRAGOMIR PAŠIĆ – PODGORICA
8. DRAGOLJUB BOJOVIĆ – PODGORICA
9. NADA VASIĆ – NIKŠIĆ
10. DRAGOMIR PAŠIĆ – PODGORICA
11. JASMINKA ĐUROVIĆ – NIKŠIĆ
12. OLGA ĐUROVIĆ – BOGETIĆI
13. SILVANA BOJANIĆ – PODGORICA
14. MONIKA DUBLJEVIĆ – NIKŠIĆ
15. SANDRA VUJOŠEVIĆ – KOTOR
16. IVAN VUKOTIĆ - PODGORICA
17. DRAGANA VUJADINOVIĆ - KOTOR
18. MILKA SIMOVIĆ – PLJEVLJA
19. SLAVICA VULETIĆ – PODGORICA
20. DUŠAN BOGOJEVIĆ - PODGORICA


  21. SONJA MERDOVIĆ – BAR
22. MARKO RAKOČEVIĆ – BAR
23. ZORKA MIHALJEVIĆ – PODGORICA
24. JOVAN GLOMAZIĆ – PODGORICA
25. LJUBICA STAMATOVIĆ – NIKŠIĆ
26. GOJKO BRNOVIĆ – PODGORICA
27. RADMILA GOROVIĆ – PODGORICA
28. NENAD KALČIĆ – PODGORICA
29. SLAVKO BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
30. HRISTINA BLIHIĆ – CETINJE
31. VUJOŠ GOLUBOVIĆ – PODGORICA
32. ZORAN MILIĆ – PODGORICA
33. ZORAN BELIĆ – PODGORICA
34. JOVAN DRAŠKOVIĆ – PODGORICA
35. MILICA ŠANOVIĆ – PODGORICA
36. RUŽICA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
37. MILANKA VESKOVIĆ – BIJELO POLJE
38. VIDOSAVA GOPČEVIĆ – KOTOR
39. VESELINKA LAZAREVIĆ - PODGORICA