Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 88. KOLU OD 04.11.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
62 000 € 8 000
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 87 KOLO LOTO 7/33 OD 31.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 03   19   21  27   29   30   31
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
2.544,00€
----------------------
1.272,00€
----------------------
281,60€
----------------------
61.563,50€
----------------------
61.845,10€
----------------------
7.799,36€
----------------------
335,35€
----------------------
52,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 5 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  52 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - TINA GRBAVCEVIC
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
61.845,10€
----------------------
7.799,36€
----------------------
67,07€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 88. KOLU OD 04.11.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 500 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 87. KOLO LOTO 7/36 OD 31.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  07  12   16   19   22   26   36  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.315,00€
-----------------------
657,50€
-----------------------
   2,25€
---------------------- 
198.077,43€
-------------------
198.079,68€
-----------------------
969,43€
-----------------------
178,90€
-----------------------
13,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 1 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 13 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje - DAMJANOVIC MILOS
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
198.079,68€
----------------------
969,43€
--------------------
178,90€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 88. KOLU OD 04.11.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 87. KOLO LOTO 7/39 OD 31.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 13   16   17   18   28   32 35
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.601,00€
-----------------------
1.800,50€
-----------------------
  0,15€
-----------------------
337.092,90€
-----------------------
337.093,05€
-----------------------
902
,16€
-----------------------
492,94€
-----------------------
28,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  2 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    –  28 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.093,05€
----------------------
902,16€
---------------------
246,47€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
0,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 88. KOLU OD 04.11.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 4 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 88. KOLU OD 04.11.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 87. KOLO LOTO 7/42 OD 31.10.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 08   10   16    20    22    25   34  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
270,00€
-----------------------
135,00€
-----------------------
3.760,95€
-----------------------
162,20€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
3.760,95€
----------------------
162,20€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. MILENA POPOVIĆ - KOTOR
2. SANJA ĆIROVIĆ - PODGORICA
3. SAVO LAKIĆEVIĆ – PODGORICA
4. VESNA KOVAČEVIĆ – PODGORICA
5. RAJKO JANKOVIĆ – PODGORICA
6. SLAVICA ĐUKANOVIĆ – PODGORICA
7. BOŽO MARKOVIĆ – CETINJE
8. MAJA VUJAČIĆ – PODGORICA
9. MILA MAJIĆ - PODGORICA
10. VESNA PAVIĆEVIČ – DANILOVGRAD
11. JELENA VULETIĆ – PODGORICA
12. BOŽO MARKOVIĆ – CETINJE
13. MILIJANA MAKSIMOVIĆ – PODGORICA
14. MILKA VUJOVIĆ – PODGORICA
15. IVANKA JOVIĆ – PODGORICA
16. ANJA JANKOVIĆ – PODGORICA
17. MATIJA PEJOVIĆ – NIKŠIĆ
18. GOJKO MARTINOVIĆ – PODGORICA
19. SRĐA ROGANOVIĆ – NIKŠIĆ
20. ANA RAKOČEVIĆ - PODGORICA  21. ŽARE JOVETIĆ – CETINJE
22. STANKA BATRIĆEVIĆ – CETIN JE
23. VUK I MILICA BOŠKOVIĆ – MOJKOVAC
24. NENA BABIĆ – MOJKOVAC
25. MILA MAJIĆ – PODGORICA
26. NIKOLINA ĐURIŠIĆ – PODGORICA
27. ŽELJKO POPOVIĆ – CETINJE
28. IVAN POPOVIĆ – CETINJE
29. LJUBICA STAMATOVIĆ – NIKŠIĆ
30. NEVENKA RAJC – PODGORICA
31. VASILJKA VUKČEVIĆ – PODGORICA
32. MILA MAJIĆ – PODGORICA
33. RISTO ODALOVIĆ – NIKŠIĆ
34. ĆANA MUGOŠA – PODGORICA
35. MIOMIR MITROVIĆ – PODGORICA
36. TOŠO MAJSTOROVIĆ – H.NOVI
37. MILIJANA ASOVIĆ – CETINJE
38. BOŽANA DRAGOVIĆ – PODGORICA
39. JOVAN KALČIĆ - BAR