Kontakt     Lokacije     Početna
 
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/33 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 67. KOLU OD 22.08.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
59 000 € 3 000
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 66. KOLO LOTO 7/33 OD 19.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 12  17   24   25   28   31   32
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.432,00€
----------------------
716,00€
----------------------
114,80€
----------------------
58.248,50€
----------------------
58.363,30€
----------------------
2.572,14€
----------------------
191,68€
----------------------
22,00€
----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 22 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje - 
----------------------------------------------------------------------------


----------------------
58.248,50€
----------------------
2.572,14€
----------------------
95,84€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
0,00€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/36 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 67. KOLU OD 22.08.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
199 000 € 1 000 €
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 66. KOLO LOTO 7/36 OD 19.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA:  04   07   17   20   27   29   34  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
1.181,00€
-----------------------
590,50€
-----------------------
2,15€
---------------------- 
197.995,23€
-------------------
197.997,38€
-----------------------
40,21€
-----------------------
160,14€
-----------------------
13,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – 2 dobitak
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 13 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Telefonsko ukljucenje -
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
197.995,23€
----------------------
40,21€
--------------------
80,07€
--------------------
1,00€
----------------------

----------------------
0,00€
----------------------

 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i  PETKOM u 20h                         UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/39 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 67. KOLU OD 22.08.2014. god.  
SEDMICA ŠESTICA
338 000 € 3 000 €
   
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 66. KOLO LOTO 7/39 OD 19.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 12   14   17   22    28   29   37
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
preneseni fond sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
ukupno za dobitke sa 7 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 4 pogotka
-----------------------------------------------------
3.964,00€
-----------------------
1.982,00€
-----------------------
  4,60€
-----------------------
337.029,10€
-----------------------
337.033,70€
-----------------------
872,82€
-----------------------
41,76€
-----------------------
33,00€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 7 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema, fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka –  2 dobitka
----------------------------------------------------------------------------
sa 4 pogotka    – 33 dobitaka
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Telefonsko ukljucenje -VUK  MILACIC 
----------------------------------------------------------------------------


----------------------

337.029,10€
----------------------
872,82€
---------------------
20,88€
----------------------
1,00€
----------------------

----------------------
100,00€
----------------------
 
  IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM DOBICIMA SA SEDAM POGODAKA PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
 
  LOTO 7/42 OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 67 KOLU OD 22.08.2014. god.  
PETICA ŠESTICA
 200 € 3 000 €
 
OČEKIVANI FOND ZA SEDMICU U SLEDEĆEM: 67. KOLU OD 22.08.2014. god.
20 GODINA PO 2000€ MJESEČNO
     
NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 66. KOLO LOTO 7/42 OD 19.08.2014. god.
DOBITNA KOMBINACIJA: 07    16   22    24    26    34  39  
 
  Uplaćeno
-----------------------------------------------------
50 % fond
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 6 pogodaka
-----------------------------------------------------
za dobitke sa 5 pogodaka
-----------------------------------------------------
296,00€
-----------------------
148,00€
-----------------------
2.848,95€
-----------------------
59,30€
-----------------------
  IZNOS DOBITAKA:
----------------------------------------------------------------------------
sa 6 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------
sa 5 pogodaka – nema,  fond se prenosi u sledeće kolo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------
2.848,95€
----------------------
59,30€
----------------------
 
  PRAVILA IGRE ARHIVA  
JAVNO IZVLAČENJE NA TV 777, TV PINK, TV MBC UTORKOM i PETKOM u 20h                          UPLATE ZA LOTO SVAKI DAN, UTORKOM i PETKOM DO 17h
GOSTI U STUDIJU U SLJEDEĆEM KOLU:
MOLIMO SVE GOSTE DA SA SOBOM PONESU LIČNU KARTU KAKO BI NA OSNOVU JMBG-a MOGLI DA OSTVARE PRAVO NA NAGRADU
 
  1. MATIJA ĐINOVIĆ - PODGORICA
2. GOJKO RADUSINOVIĆ – PODGORICA
3. DANKA JOVRTIĆ – RISAN
4. MILUŠA RAIČEVIĆ – PODGORICA
5. ANA USKOKOVIĆ – PODGORICA
6. MAGDOLNA SAVELJIĆ – PODGORICA
7. SOFIJA MARAŠEVIĆ – PODGORICA
8. ILIJA MARKOVIĆ – CETINJE
9. BORO VUKČEVIĆ – PODGORICA
10. DALIJA LJULJANOVIĆ – PODGORICA
11. BISERKA VUKČEVIĆ – GOLUBOVCI
12. ILIJA POPOVIĆ – PODGORICA
13. IVAN SERAFIMOV – PODGORICA
14. VLADIMIR VUJIĆ – PERAST
15. ILIJA RAIČEVIĆ – PODGORICA
16. DUŠAN TURKOVIĆ – BAR
17. DRAGICA SEKULIĆ – PODGORICA
18. ANA RASOVIĆ - PODGORICA
19. JOVANA BOŽOVIĆ - PODGORICA
20. DRAGO OSTOJIĆ - PODGORICA


  21. PERSA ĐUVELIĆ – PODGORICA
22. KATARINA UJKIĆ – PODGORICA
23. ACO BOŽOVIĆ – NIKŠIĆ
24. MILEVA MIRANOVIĆ – PODGORICA
25. VASILIJE KUJOVIĆ – PODGORICA
26. DIDA RADULOVIĆ – KOMANI
27. DRAŠKO ĆAPIN – PODGORICA
28. VESNA RADUNOVIĆ – PODGORICA
29. DOBRINKA KOVAČIĆ – RISAN
30. RUŽICA KRIVOKAPIĆ – PODGORICA
31. JELANA KUĆAN – SALIĆ – PODGORICA
32. SLAVKO PETROVIĆ – PODGORICA
33. OLGA ĐUROVIĆ – NIKŠIĆ
34. ILIJA USKOKOVIĆ – PODGORICA
35. BRANKO LUBARDA - CETINJE
36. NIKOLA PEJOVIĆ – NIKŠIĆ
37. MILENKO KREMENAC – PODGORICA
38. LENKA OBRADOVIĆ – PODGORICA
39. OLIVERA ŠUKOVIĆ - KOLAŠIN