NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 26. KOLO LOTO 7/39 OD 30.03.2012

                      

             01   04   12   13   23   31   39

      Iznos dobitaka:
      sa 7 pogodaka: nema, fond se prenosi u sledeće kolo             328.339,98 eura
      sa 6 pogodaka: .................1 dobitak........................................................4.825,27 eura
      sa 5 pogodaka: .................12  dobitaka.........................................................43,88 eura
      sa 4 pogodaka: .................171 dobitaka .....................................................  1.00 eura
                           BLAZO KALEZIC   (telefonsko uključenje100 eura  
   Uplaćeno ...............................................................................                    7.821.00 eura
   50% fond ..............................................................................                    3.910,50 eura
   za dobitke za 7 pogodaka........................................................                     173,15  eura
   preneseni fond za 7 pogodaka..................................................                328.166,83 eura
   Ukupno za dobitke sa 7 pogodaka............................................                328.339,98 eura
   za dobitke sa 6 pogodaka........................................................                    4.825,27 eura
   za dobitke sa 5 pogodaka........................................................                      526,56 eura
   za dobitke sa 4 pogotka...........................................................                      171,00 eura