NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 50. KOLO LOTO 7/39 OD 22.06.2012

                      

             04   06   08   14   26   27   37

      Iznos dobitaka:
      sa 7 pogodaka: nema, fond se prenosi u sledeće kolo             331.169,28 eura
      sa 6 pogodaka: .................nema dobitka ................................................ 4.688,76 eura
      sa 5 pogodaka: .................8   dobitaka ........................................................52,24 eura
      sa 4 pogodaka: .................149  dobitaka .....................................................  1.00 eura
                             VESNA KOVACEVIC   (telefonsko uključenje  50 eura  
   Uplaćeno ...............................................................................                    6.982.50 eura
   50% fond ..............................................................................                    3.491.25 eura
   za dobitke za 7 pogodaka........................................................                        47.38 eura
   preneseni fond za 7 pogodaka..................................................                331.124,90 eura
   Ukupno za dobitke sa 7 pogodaka............................................                331.169,28 eura
   za dobitke sa 6 pogodaka........................................................                    4.688,76 eura
   za dobitke sa 5 pogodaka........................................................                      417,92 eura
   za dobitke sa 4 pogotka...........................................................                      149,00 eura