NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 66. KOLO LOTO 7/39 OD 17.08.2012

                      

             02   05   07   10   21   34   37

      Iznos dobitaka:
      sa 7 pogodaka: nema, fond se prenosi u sledeće kolo             331.947,78 eura
      sa 6 pogodaka: .................nema dobitaka............................................  1.504,95 eura
      sa 5 pogodaka: .................8 dobitaka ......................................................   47,48 eura
      sa 4 pogodaka: .................150  dobitaka .....................................................  1.00 eura
                      DZEMALUDIN COLOVIC (telefonsko uključenje    50 eura  
   Uplaćeno ...............................................................................                    6.713.00 eura
   50% fond ..............................................................................                    3.356.50 eura
   za dobitke za 7 pogodaka........................................................                         6.95 eura
   preneseni fond za 7 pogodaka..................................................                331.940,83 eura
   Ukupno za dobitke sa 7 pogodaka............................................                331.947,78 eura
   za dobitke sa 6 pogodaka........................................................                    1.504,95 eura
   za dobitke sa 5 pogodaka........................................................                      379,84 eura
   za dobitke sa 4 pogotka...........................................................                      150,00 eura